Doposażenie placu zabaw  Email
         


                 Doposażony plac zabaw przy ul. Mickiewicza w Chełmku W związku z doposażeniem w grudniu ubiegłego roku placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Chełmku, istnieje możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu przez dzieci. Plac został wzbogacony o nowe wielofunkcyjne urządzenie sprawnościowe wyposażone m.in. w zjeżdżalnię, 4 wieże z podestami, słupy wspinaczkowe, łukową drabinkę wejściową z linami, mostek z belką zawieszoną na linach, łukowy mostek z poprzecznymi drążkami, ściankę wspinaczkową z uchwytami, zjazd strażacki, dwie pionowe ścianki z ratownicą linową. W związku z tym, iż plac zabaw znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie bardzo ruchliwej drogi, celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, wykonano ogrodzenie całego obiektu. Przypominamy, że projekt pn. "Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Chełmku" został dofinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Całkowy koszt zadania wyniósł 99 799,99 zł, w tym kwota z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 50 000 zł.
 
Created by: Maciek | powered by Joomla