Dom Kultury +

        Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku prowadzi obecnie badania dotyczące aktywności kulturalnej mieszkańców gminy Chełmek w ramach realizacji projektu pn. „Chełmek - kierunek kultura” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultura + Inicjatyw Lokalne 2015. Mieszkańcy Chełmka, Bobrka i Gorzowa objęci są badaniami ankietowymi, którym towarzyszą warsztaty diagnostyczne prowadzone wśród młodzieży i seniorów.
W poszczególnych dzielnicach miasta i sołectwach, przeprowadzane są wywiady oraz badanie fokusowe.z lokalnymi liderami, ludźmi aktywnie działającymi w różnych obszarach życia społecznego. To  pierwsza część  Programu Narodowego Centrum Kultury DOM KULTURY + Inicjatywy lokalne 2015. Przeprowadzona diagnoza ma na celu zbadanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz potencjału kulturotwórczego lokalnego środowiska. Jest wstępnym etapem w tworzeniu wspólnych projektów, tworzonych w klimacie otwartości, życzliwości i współpracy.

Raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu „Chełmek-kierunek kultura” >>pobierz<<

Wyniki konkursu na inicjatywy  w projekcie „Chełmek-kierunek kultura” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 >>pobierz<<

 


Kamień, obraz i dźwięk -
spotkanie z nową sztuką i geologią

P


  
W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na organizację projektów kulturalnych. Pragniemy pomóc w realizacji inicjatyw mieszkańców po to, by wspólnie lepiej działać na rzecz lokalnej społeczności!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub kłopot z wypełnieniem wniosku – przyjdź do nas! Chętnie Ci pomożemy oraz wspólnie popracujemy nad Twoim pomysłem. Bezpośredni telefon do koordynatora projektu: kom. 692-893-923.

REGULAMIN: >>pobierz<<
WNIOSEK: >>pobierz<<
ANKIETA: >>pobierz<<


 

 

 
Created by: Maciek | powered by Joomla