I Przegląd Sztuki Wizualnej

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
zaprasza na

"1.Przegląd Sztuk Wizualnych Artystów Ziemi Oświęcimskiej"


styczeń - luty 2004

Wernisaż:
20.01.2004, godz. 18.00, MDSM w Oświęcimiu


Współorganizacja:
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku
Galeria "Pro Arte"
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Patronat prasowy:
Dziennik PolskiTrudno mi precyzyjnie określić kiedy pojawił się pomysł organizacji Przeglądu. Inspiracją były wczesniejsze prezentacje środowiska plastyków podjęte przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Galerię Pro Arte, Oświęcimskie Centrum Kultury - "Artyści Oświęcimia" 1996 r., "Razem" 1998 r., "01" 2000 r., "W stronę Domu" 2001 r.

Do udziału w wystawie zaprosiliśmy artystów dla których Ziemia Oświęcimska jest miejscem szczególnym. To jedyne kryterium "miejsca" stworzyło możliwość ukazania różnych ekspresji i postaw. Prace niedawnych studentów korespondujące z pracami profesorów wprowadzają klimat dialogu. Skłaniają autorów i odbiorców do refleksji nad wielością znaczeń i meandrami współczesnej plastyki. Najważniejszym jednak jest to by ukazując dorobek, czy kondycję środowiska spontanicznie i naturalnie poddawać się działaniu plam, linii, kolorów, faktur i rytmów.
19 grudnia 2003 roku w Galerii "Epicentrum" Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbył się pierwszy wernisaż. 20 stycznia 2004 roku to kolejny ważny moment w wędrówce wystawy. Intencją organizatorów i autorów jest by prace pojawiły się w różnych ośrodkach - w tej wędrówce trochę zdajemy się na działanie losu.
(Waldemar Rudyk - MOKSiR, współorganizator)

 

Paweł Adamus
ul. Jagiełły 97, 32-600 Oświęcim
tel. 0 501074327, e-mail: cybermisio@poczta.onet.p
Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Zajmuje się fotografią dokumentalną oraz projektowaniem graficznym.

Andrzej Domarzewski
ul. Nojego 6/40, 32-600 Oświęcim
tel. 33 / 842 43 83, 0 605 884 211
Pracownik Samodzielnego Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Politechnice Krakowskiej.
Pracą złożoną w maju 2002 na Wydziale Architektury na temat witraży we współczesnych zabytkowych
wnętrzach sakralnych, uzyskał stopień naukowy doktora.
Zajmuje się: rzeźbą, medalierstwem, projektowaniem witraży i grafiki książkowej.

Agnieszka Dombkowska
ul. Mickiewicza 9, 32-660 Chełmek
tel. 33 / 846 19 18
Ukończyła Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz ceramiką.

Kalina Dulko
ul. Solecka 1, 43-155 Bieruń
tel. 32 / 216 21 34
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach.
Zajmuje się malarstwem.

Remigiusz Dulko
ul. Garbarska 10 A, 32-600 Oświęcim
tel. 33 / 843 11 75

Józef Hołard
ul. Grażyny 11/20, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 / 814 64 63
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach.
Profesor Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym.

Janusz Karbowniczek
ul. Sikorek 15, 43-305 Bielsko-Biała
tel. 33 / 814 24 89
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach.
Profesor ASP w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz projektowaniem katalogów.

Władysław Kawczak
ul. Przecznica 57, 32-608 Osiek
tel. 33 / 845 85 65
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach.
Zajmuje się malarstwem i grafiką warsztatową.

Krzysztof Knurowski
ul. Wierzbowa 12, 32-600 Oświęcim-Brzezinka
tel. 33 / 843 26 66, 0 606417081
Ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w Częstochowie, w Katedrze Formatowania Otoczenia.
Zajmuje się fotografią i rysunkiem.

Elżbieta Kuraj
ul. Sikorek 15, 43-305 Bielsko-Biała
tel. 33 / 814 24 89
Ukończyła Wydział Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Wykładowca w Instytucie Sztuki UŚ w Cieszynie. Zajmuje się malarstwem.

Gabriela Równicka
ul. Tysiąclecia 9/2, 32-600 Oświęcim
tel. 0 691 359 909
Studentka V roku Instytutu Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
Zajmuje się grafiką warsztatową.

Józef Łysakowski
os. Paderewskiego 15/47, 32-626 Jawiszowice
Absolwent Wydziału Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Zajmuje się malarstwem.

Waldemar Rudyk
Chełmek, ul. Wyspiańskiego 13
tel. 33 / 846 39 14
Ukończył Instytut Wychowania Plastycznego, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Zajmuje się działaniami przestrzennymi, rysunkiem i malarstwem.

Edward Marian Stec
os. 700-lecia 16/23, 32-650 Kęty
tel. 33 / 845 49 67, 0 600 258 392, e-mail: aestec@op.pl
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zajmuje się projektowaniem graficznym, ilustracją książkową, scenografią, aranżacją plenerowych imprez TV.

Paweł Warchoł
ul. Więźniów Oświęcimia 20/III/10, 32-600 Oświęcim
tel. 33 / 843 35 66, tel./fax (pracownia) 33 / 843 22 06
e-mail: warchol@autograf.pl
Absolwent Wydziału Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką projektową i plakatem.

Agnieszka Żydzik
ul. Powstańców Śląskich 6/58, 32-660 Chełmek
tel. 33 / 846 17 94, 0 503 532 271
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zajmuje się konserwacją dzieł sztuki w zakresie konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego.

 
Created by: Maciek | powered by Joomla