Cennik ogłoszeń

Zamieszczanie reklam i ogłoszeń w „Echo Chełmka”

Zamieszczanie reklam i ogłoszeń w „Echo Chełmka” (podane ceny zawierają podatek VAT)
1.    Ogłoszenia drobne ( do 10 słów) w ramce – 10,-zł ,
2.    Ogłoszenia drobne ( do 10 słów) w ramce – pogrubiona czcionka – 12,-zł,
3.    Ogłoszenia i reklamy modułowe ( moduł 6 x 3,5 cm) na stronach od  3 do 14 – 55,-zł  za jeden moduł
4.    Ogłoszenia i reklamy modułowe ( 6 x 3,5 cm) na stronach 1 i 2 – 90,- zł  za jeden moduł
5.    Ogłoszenia i reklamy modułowe ( 6 x 3,5 cm) na stronach 15 i 16 – 80,-zł
6.    Insert A 4 – 450 zł  
7.    Ogłoszenia i reklamy w kilku wydaniach lub zamówionych na cały rok otrzymują zniżki:
-    10% za zamieszczenie w trzech kolejnych wydaniach,
-    20% za zamieszczenie w 6 kolejnych wydaniach,
-    40% za zamieszczenie w 12 wydaniach


 
Created by: Maciek | powered by Joomla