Chełmek, 03.04.2018 r.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza konkurs ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „Dni Chełmka 2018” 

>>czytaj więcej<<

Chełmek, 16.02.2018 r.   

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Instruktor

>>czytaj więcej<<

Chełmek, 16.03.2017 r.  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza konkurs ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „Dni Chełmka 2017”


Chełmek, 29.08.2016 r.  

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą granulatu gumowego pierwotnego EPDM na boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią do Centrum Sportowego przy ul. Krakowskiej 22 w Chełmku.

Informacja dodatkowa:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku w związku z przesłaniem przez oferenta pytaniem dotyczącym doprecyzowania przedmiotu zamówienia pragnie przesłać Państwu poniższą informację dot. pkt III pkt 1 ust 1) zapytania ofertowego na zakup wraz
z dostawą granulatu gumowego pierwotnego EPDM na boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią  do Centrum Sportowego przy ul. Krakowskiej 22 w Chełmku, w którym powinno być:
1) Nazwa przedmiotu zamówienia: Granulat gumowy EPDM pierwotny.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku informuje, że w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą granulatu gumowego EPDM w celu wypełnienia trawy syntetycznej boiska piłkarskiego do Centrum Sportowego przy ul. Krakowskiej 22 w Chełmku posiadającym atest  PZH powołana przez Zamawiającego  Komisja wybrała do realizacji firmę SIGMA SERVICE , EWA TURKIEWICZ, ul.Bajana 18/2, 54-129 Wrocław.

>>czytaj więcej<<

Chełmek, 29.03.2016 r.  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza konkurs ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „Dni Chełmka 2016”


Chełmek, 29.07.2015 r.  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza konkurs ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „XVIII Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą” w dniu 13 września 2015 r.


Chełmek, 17.02.2015 r.  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza konkurs ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „Dni Chełmka 2015”


Chełmek, 04.04.2014 r.  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza konkurs ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej – catering  oraz  kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „Dni Chełmka 2014”

>>czytaj więcej<<

 

Chełmek, 18.04.2012 r. 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku informuje, że można składać oferty na organizację stoisk handlowych z wyłączeniem stoisk oferujących piwo i gastronomię podczas „Dni Chełmka 2012” organizowanych w dniach 2 i 3 czerwca 2012r. w Parku Rodzinnym oraz  3 czerwca 2012r. na Stadionie Sportowym w Chełmku przy ul.Krakowskiej 22.

>>czytaj więcej<<

Chełmek, 16.04.2012 r.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do składania cenowej propozycji na organizację stoisk handlowych oferujących piwo, gastronomię i art. spożywcze podczas plenerowych imprez organizowanych z okazji święta miasta pod nazwą „Dni Chełmka’ 2012”.

>>czytaj więcej<<

Chełmek, 27.01.2012 r.

Informacja o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę Domu Ludowego w Bobrku”

>>czytaj więcej<<

Chełmek, 17.01.2012 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę Domu Ludowego w Bobrku”

>>czytaj więcej<<

 

Chełmek, 15.12.2011 r.

Prośba o złożenie oferty na przewóz grup narciarskich

>>czytaj więcej<<

 

Chełmek, 21.10.2011 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W BOBRKU

 

-----UWAGA ZMIANA Z DNIEM 17.11.2011 r. PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT-----

 - Odpowiedzi na pytania wykonawców

- Aktualny przedmiar robót

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu  - roboty budowlane
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz ofertowy
Proponowane wzory oświadczeń
Wzór wykazu robót
Projekt umowy
Dokumentacja techniczna:
- przedmiar
- rysunki
- specyfikacja techniczna

 


http://moksir.chelmek.pl/images/stories/moksir/biblioteki/ikony/kopia%20(2)%20kopia%20kopia%20ikona1.jpg OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ORGANIZACJĘ STOISKA GASTRONOMICZNEGO W PARKU RODZINNYM W CHEŁMKU  >>więcej<<

 


Image Konkurs na organizację i obsługę stoisk oferujących piwo , art. spożywcze i gastronomię w trakcie XIII Folklorystycznych Spotkań nad Przemszą  w dniu 11 września 2010r.  >>więcej<<

 


 

 PRZETARG NIEOGRANICZONY 21.07.2010 r.

ODNOWA SOŁECTWA BOBREK, ROZWÓJ BAZY KULTURALNO, SPORTOWO –
REKREACYJNEJ – DOSTAWA WYPOSAŻENIA DOMU LUDOWEGO W SPRZĘT
MULTIMEDIALNY ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNY

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Odpowiedzi na pytania oferentów

- Odpowiedzi z dnia 28.07.2010 r. >>czytaj więcej<<

- Wyniki postępowania 25.08.2010 >>czytaj więcej <<

- Informacja o zawarciu umowy z dnia 01.09.2010 >>czytaj więcej<< 

PRZETARG NIEOGRANICZONY


ODNOWA SOŁECTWA BOBREK, ROZWÓJ BAZY KULTURALNO, SPORTOWO - REKREACYJNEJ

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- FORMULARZ OFERTOWY

 

Odpowiedzi na pytania oferentów

- Odpowiedzi z dnia 17.03.2010 r. >>czytaj więcej<<

- Sprostowanie do odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 17.03.2010 r. 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Odnowę sołectwa Bobrek, rozwój bazy kulturalno, sportowo – rekreacyjnej”.

  Informacja o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na „Odnowę sołectwa Bobrek, rozwój bazy kulturalno, sportowo – rekreacyjnej”

 
Created by: Maciek | powered by Joomla