PTTK Chełmek
Spis treści
PTTK Chełmek
Strona 2
Strona 3

 

Image

W dniu 2.12.2016 r.  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Koła PTTK w Chełmku, należące do oddziału PTTK Ziemi Oświęcimskiej. Po zapoznaniu uczestników zebrania przez ustępujący Zarząd o swojej działalności i dyskusji, zebrani udzielili jednogłośnie Zarządowi absolutorium. W następnej części zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz. W wyniku wyborów i ukonstytuowaniu się nowego Zarządu, władze Koła Miejskiego PTTK przedstawiają się następująco: Marek Klisiak – Prezes Koła, Józef Korycik – V-ce Prezes, Adam Swoszowski – Sekretarz, Róża Piwowarczyk – Skarbnik, Franciszek Matyja – Członek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Teresa Dadej – Przewodnicząca, Aleksandra Klimas – Sekretarz, Andrzej Palka - Członek. W siedzibie Ośrodka będą udzielane informacje i przyjmowane zapisy na wszystkie imprezy, organizowane przez Koło PTTK. Zachęcamy do udziału w tych imprezach nie tylko członków PTTK ale również wszystkich mieszkańców miasta i gminy Chełmek. Informujemy, że na stronie internetowej MOKSiR będą zamieszczane wszystkie informacje, dotyczące naszego Koła PTTK.

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH KOŁA MIEJSKIEGO PTTK W CHEŁMKU NA ROK 2018

 

L.p.

Data

Dzień

Opis imprezy

Termin zapisów

1.

13.01.2018

sobota

Spotkanie noworoczne turystów i sympatyków turystyki

18.12.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

16.00 – 17.00

2.

28.01.2018

niedziela

Góry zimą

15.01.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

16.00 – 17.00

3.

10.02.2018

sobota

Kulig w Beskidach

29.01.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

16.00 – 17.00

4.

11.03.2018

niedziela

XXXIV Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

19.02.18 pon.

godz. 9.00 11.00

15.00- 16.00

5.

22.04.2018

niedziela

Dolinki Podkrakowskie

09.04.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

6.

18 - 20. 05.2018

piątek - niedziela

Warszawa

16.04.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

Zadatek – 150 zł.

7.

27.05.2018

niedziela

Pszczyna – wycieczka rekreacyjna

14.05.18. – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

8.

03.06.2018

niedziela

Pilsko

21.05.18. – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

9.

16.06.2018

sobota

Tatry Wysokie – Jagnięcy Szczyt

04.06.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

10.

17.06.2018

niedziela

Szczyrk – wycieczka rekreacyjna

11.0618 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

11.

28.06. - 04.07.2018

czwartek - środa

Województwo podkarpackie - Bieszczady

12.02.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

Zadatek 200 zł

12.

14.07.2018

sobota

Tatry Zachodnie - c.d. Orlej Perci

02.07.18. – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

13.

22.07.2018

niedziela

Zakopane – wycieczka rekreacyjna

09.07.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

14.

04.08.2018

sobota

Góry Opawskie – Biskupia Kopa

23.07.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

15.

12.08.2018

niedziela

Wisła – wycieczka rekreacyjna

30.07.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

16.

24-25.08.2018

piątek -

sobota

Tatry Wysokie – Dolina Siedmiu Stawów Spiskich – Czerwona Ławka

13.08.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

17.

09.09.2018

niedziela

Rabka – wycieczka rekreacyjna

27.08.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

18.

15.09.2018

sobota

Słowacki Raj

03.09.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

19.

21 - 23. 09.2018

piątek - niedziela

Szlakiem powstania państwa polskiego (Poznań, Gniezno)

20.08.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

20.

13 – 14.

10.2018

sobota - niedziela

Zakończenie sezonu turystycznego w górach – Bukowina Tatrzańska

17.09.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

21.

27.10.2018

sobota

Zamek Książ

15.10.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

22.

18.11.2018

niedziela

Kraków

05.11.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

23.

08.12.2018

sobota

Łódź

26.11.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

 

UWAGI:

 1. Szczegółowe programy wycieczek będą dostępne w siedzibie MOKSiR oraz na stronie internetowej www.moksir.chelmek.pl w zakładce PTTK, na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

 2. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane przez członków Zarządu Koła w siedzibie Domu Rencisty ul. Topolowa 6 w Chełmku w terminach określonych w Kalendarzu Imprez.

 3. Pierwszeństwo zapisów na wszystkie wycieczki mają członkowie PTTK.

 4. Z dniem 19.02.2018 r. w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-16.00 będzie pełniony dyżur przez członków Zarządu w siedzibie Domu Rencisty ul. Topolowa 6 w Chełmku.
 5. Opłaty za wycieczkę można również dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PEKAO S.A nr: 61 1240 4155 1111 0010 7183 5331 najpóźniej tydzień przed datą wyjazdu.

 6. Informacji na temat wycieczek można uzyskać pod nr 603 335 176.

INFORMACJA

Osoby wstępujące do PTTK w roku 2018 powinny:
 1. Wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK 
 2. Dołączyć 2 zdjęcia, jedno zdjęcie do legitymacji, drugie należy przykleić na formularzu deklaracji przeznaczonym do Centralnej Kartoteki Członków PTTK.
 3. Opłacić wpisowe w wysokości:
- normalne – 15,-zł,
- ulgowe – 8,-zł,
- dzieci i młodzież - 6, -zł.

Składki na 2018 r. wynoszą:
 1. 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 2. 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 3. 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową  młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 4. 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
 1. rodzice  lub  opiekunowie  prawni  osób  małoletnich opłacający  składkę  za  co  najmniej  dwie  osoby małoletnie (składka rodzinna),
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

 

"Majówka" w czerwcu

Dnia 1 czerwca 2018 r. /piątek/ od godz. 18.00 Zarząd Koła Miejskiego PTTK organizuje spotkanie przy grillu w Piwniczce "Ciżemka" w Chełmku. Koszt 20 zł. Zapisy przyjmowane  będą w każdy poniedziałek  w Domu Rencisty w Chełmku w godz. 9.00-11.00 i 15.00-16.00. Serdecznie zapraszamy członków PTTK oraz sympatyków.

 PILSKO
PROGRAM WYCIECZKI
3 czerwca 2018 r. (niedziela)
 
 1. Odjazd uczestników wycieczki spod MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3 o godz. 7.00, a z Oświęcimia spod sklepu „LIDL” o godz. 7.15.
 2. Przejazd trasą: Chełmek – Oświęcim – Kęty – Żywiec – Korbielów – Chełmek.
 3. Wycieczka piesza: Korbielów – Hala Miziowa – Pilsko – Hala Miziowa – Uszczawne – Przysłopy – Korbielów. Czas przejścia ok. 6 godz.
 4. Powrót do Chełmka ok. godz. 20.00.
 5. Każdy z uczestników powinien posiadać obuwie, ubiór i wyposażenie wymagane w wędrówkach górskich.
 6. Przewodnikiem i kierownikiem wycieczki jest kol. Franek Matyja , tel. 603 335 176.
 
Koszt wycieczki: członkowie PTTK – 30 zł,
                                         pozostali – 35 zł.
Zapisy i wpłaty przyjmuje kol. Marek Klisiak  w siedzibie Domu Rencisty w Chełmku przy ul. Topolowej 6, tel. 511 302 737.

PSZCZYNA
PROGRAM  WYCIECZKI  REKREACYJNEJ
27 maja 2018 r.
 
 1. Odjazd uczestników wycieczki spod MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3 o godz. 8.30 a z Oświęcimia z przystanku obok sklepu „LIDL” o godz. 8.45.
 2. Trasa przejazdu: Chełmek – Oświęcim – Brzeszcze – Pszczyna – Goczałkowice – Chełmek.
 3. W Pszczynie czas wolny do zagospodarowania we własnym zakresie lub wg propozycji kierownika wycieczki.
 4. Przejazd do „Ogrodów Kapias” w Goczałkowicach.
 5. Czas wolny.
 6. Powrót do Chełmka ok. godz. 18.00.
 7. Kierownikiem wycieczki jest kol. Franek Matyja, tel. 603 335 176.

Koszt wycieczki: osoby dorosłe – 20 zł,
dzieci do ukończenia szkoły podstawowej – 10 zł.
Zapisy i wpłaty przyjmuje kol. Józek Korycik w siedzibie Domu Rencisty w Chełmku przy ul. Topolowej 6, tel. 512 144 421.
 
WARSZAWA
18 – 20 maja 2018 r. (piątek-niedziela)
 Program wycieczki do pobrania >>tutaj<<
 
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
BIESZCZADY
28.06. – 04.07.2018 r. (czwartek – środa)
Program wycieczki do pobrania >>tutaj<<
 
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2017 r.
ImageDolina Będkowska
ImageUkraina – Żółkiew, Lwów i okolice
ImageKulig Kacwin
ImageZakopane - Góry zimą
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2016 r.
Image Będzin i Chorzów
Image Kraków - Nowa Huta
ImageGorce - Zakończenie Sezonu Turystycznego
ImageZapora, Uzdrowisko i Ogrody Kapias
ImageZamki Orawskie i Jaskinia Wolności
ImageWisła
ImageWojewództwo pomorskie
ImagePszczyna i Ogrody Kapias
ImagePieskowa Skała, Ojców
ImageUstroń - Równica
ImageDolina Chochołowska
ImageKulig
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2015 r.
ImageKraków
ImageZakończenie sezonu - Bieszczady
ImageSzlakiem Orlich Gniazd - Olsztyn, Bobolice, Mirów, Ogrodzieniec, Rabsztyn
ImagePiknik Organizacji Pozarządowych - 19.09.2015 r."Jesień Oświęcimska 2015"
ImageTarnów-Ciężkowice
ImageKrynica
ImageZiemie Zachodnie oraz Berlin
ImageSzczyrk - Brenna
ImageŁańcut-Rzeszów
ImageDolinki Podkrakowskie
ImageBiesiada Noworoczna
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2014 r.
ImageKraków
ImageHala Krupowa
ImageDolina Pięciu Stawów
ImageWARSZAWA
ImageBabia Góra - wschód słońca
ImageTATRY - Kasprowy– Dolina Gąsienicowa
ImageDOLNY ŚLĄSK ŚNIEŻKA
ImagePIENINY - SPŁYW DUNAJCEM - SZCZAWNICA
ImageŁĄCKO
ImageSKRZYCZNE
ImageDOLINKI PODKRAKOWSKIE
ImageXXX PIELGRZYMKA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA JASNĄ GÓRĘ W CZĘSTOCHOWIE

 

Fotorelacja z wyjazdów w 2013 r.

ImageBochnia - Wieliczka

ImageKraków-Podgórze

ImageZakopane - zakończenie sezonu

ImageZiemia Kłodzka i Góry Stołowe

ImageLeskowiec

ImageKrywań

ImageBeskid Żywiecki - Pilsko

ImageBeskid Śląski - Stożek

ImageLubelszczyzna, Zamojszczyzna i Lwów

ImageWielka Racza

ImageTurbacz

ImageKrawców Wierch

ImageOkolice Krakowa

ImageTatry Gęsia Szyja

ImageDolinki Podkrakowskie

ImageBeskid Śląski - Błatnia

 

Fotorelacja z wyjazdów w 2012 r.

ImageKraków >>fotogaleria<<

ImageZakończenie sezonu w górach >>fotogaleria<<

ImageWrocław >>fotogaleria<<

ImageWyprawa na Rysy >>fotorelacja<<

ImageWarmia i Mazury >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageOpole - Góra Św. Anny >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageDolinki Podkrakowskie >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageNiedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageGliwice - Tychy >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageUroki zimy w górach  >>fotorelacja z wycieczki<<

 

Fotorelacje z wyjazdów w 2011 r.:

ImageZakopane - zakończenie sezonu

ImageBarania Góra >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageKrynica i Kamianna >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageTrójmiasto i Malbork >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageZakopane >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageWalentynkowym szlakiem  >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageUroki zimy w górach  >>fotorelacja z wycieczki<<

 

 

Archiwum wyjazdów  na  następnej stronie 
Created by: Maciek | powered by Joomla