PTTK Chełmek
Spis treści
PTTK Chełmek
Strona 2
Strona 3

 

Image

W dniu 2.12.2016 r.  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Koła PTTK w Chełmku, należące do oddziału PTTK Ziemi Oświęcimskiej. Po zapoznaniu uczestników zebrania przez ustępujący Zarząd o swojej działalności i dyskusji, zebrani udzielili jednogłośnie Zarządowi absolutorium. W następnej części zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz. W wyniku wyborów i ukonstytuowaniu się nowego Zarządu, władze Koła Miejskiego PTTK przedstawiają się następująco: Marek Klisiak – Prezes Koła, Józef Korycik – V-ce Prezes, Adam Swoszowski – Sekretarz, Róża Piwowarczyk – Skarbnik, Franciszek Matyja – Członek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Teresa Dadej – Przewodnicząca, Aleksandra Klimas – Sekretarz, Andrzej Palka - Członek. W siedzibie Ośrodka będą udzielane informacje i przyjmowane zapisy na wszystkie imprezy, organizowane przez Koło PTTK. Zachęcamy do udziału w tych imprezach nie tylko członków PTTK ale również wszystkich mieszkańców miasta i gminy Chełmek. Informujemy, że na stronie internetowej MOKSiR będą zamieszczane wszystkie informacje, dotyczące naszego Koła PTTK.

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH KOŁA MIEJSKIEGO PTTK W CHEŁMKU NA ROK 2018

 

L.p.

Data

Dzień

Opis imprezy

Termin zapisów

1.

13.01.2018

sobota

Spotkanie noworoczne turystów i sympatyków turystyki

18.12.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

16.00 – 17.00

2.

28.01.2018

niedziela

Góry zimą

15.01.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

16.00 – 17.00

3.

10.02.2018

sobota

Kulig w Beskidach

29.01.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

16.00 – 17.00

4.

11.03.2018

niedziela

XXXIV Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

19.02.18 pon.

godz. 9.00 11.00

15.00- 16.00

5.

22.04.2018

niedziela

Dolinki Podkrakowskie

09.04.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

6.

18 - 20. 05.2018

piątek - niedziela

Warszawa

16.04.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

Zadatek – 150 zł.

7.

27.05.2018

niedziela

Pszczyna – wycieczka rekreacyjna

14.05.18. – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

8.

03.06.2018

niedziela

Pilsko

21.05.18. – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

9.

16.06.2018

sobota

Tatry Wysokie – Jagnięcy Szczyt

04.06.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

10.

17.06.2018

niedziela

Szczyrk – wycieczka rekreacyjna

11.0618 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

11.

28.06. - 04.07.2018

czwartek - środa

Województwo podkarpackie - Bieszczady

12.02.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

Zadatek 200 zł

12.

14.07.2018

sobota

Tatry Zachodnie - c.d. Orlej Perci

02.07.18. – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

13.

22.07.2018

niedziela

Zakopane – wycieczka rekreacyjna

09.07.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

14.

04.08.2018

sobota

Góry Opawskie – Biskupia Kopa

23.07.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

15.

12.08.2018

niedziela

Wisła – wycieczka rekreacyjna

30.07.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

16.

24-25.08.2018

piątek -

sobota

Tatry Wysokie – Dolina Siedmiu Stawów Spiskich – Czerwona Ławka

13.08.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

17.

09.09.2018

niedziela

Rabka – wycieczka rekreacyjna

27.08.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

18.

15.09.2018

sobota

Słowacki Raj

03.09.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

19.

21 - 23. 09.2018

piątek - niedziela

Szlakiem powstania państwa polskiego (Poznań, Gniezno)

20.08.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

20.

13 – 14.

10.2018

sobota - niedziela

Zakończenie sezonu turystycznego w górach – Bukowina Tatrzańska

17.09.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

21.

27.10.2018

sobota

Zamek Książ

15.10.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

22.

18.11.2018

niedziela

Kraków

05.11.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

23.

08.12.2018

sobota

Łódź

26.11.18 – pon.

godz. 9.00 – 11.00

15.00- 16.00

 

UWAGI:

 1. Szczegółowe programy wycieczek będą dostępne w siedzibie MOKSiR oraz na stronie internetowej www.moksir.chelmek.pl w zakładce PTTK, na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

 2. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane przez członków Zarządu Koła w siedzibie Domu Rencisty ul. Topolowa 6 w Chełmku w terminach określonych w Kalendarzu Imprez.

 3. Pierwszeństwo zapisów na wszystkie wycieczki mają członkowie PTTK.

 4. Z dniem 19.02.2018 r. w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-16.00 będzie pełniony dyżur przez członków Zarządu w siedzibie Domu Rencisty ul. Topolowa 6 w Chełmku.
 5. Opłaty za wycieczkę można również dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PEKAO S.A nr: 61 1240 4155 1111 0010 7183 5331 najpóźniej tydzień przed datą wyjazdu.

 6. Informacji na temat wycieczek można uzyskać pod nr 603 335 176.

INFORMACJA

Osoby wstępujące do PTTK w roku 2018 powinny:
 1. Wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK 
 2. Dołączyć 2 zdjęcia, jedno zdjęcie do legitymacji, drugie należy przykleić na formularzu deklaracji przeznaczonym do Centralnej Kartoteki Członków PTTK.
 3. Opłacić wpisowe w wysokości:
- normalne – 15,-zł,
- ulgowe – 8,-zł,
- dzieci i młodzież - 6, -zł.

Składki na 2018 r. wynoszą:
 1. 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 2. 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 3. 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową  młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 4. 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
 1. rodzice  lub  opiekunowie  prawni  osób  małoletnich opłacający  składkę  za  co  najmniej  dwie  osoby małoletnie (składka rodzinna),
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.
                                    
ZAKOPANE
Program wycieczki
22 lipca 2018 r. (niedziela)
 
 1. Odjazd uczestników wycieczki spod MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3 o godz. 7.30 a z Oświęcimia z przystanku autobusowego obok sklepu „LIDL”, o godz. 7.45.
 2. Trasa przejazdu: Chełmek – Oświęcim – Zator – Wadowice – Nowy Targ – Zakopane – Chełmek.
 3. W Zakopanem czas wolny do zagospodarowania we własnym zakresie lub wg. propozycji kierownika wycieczki.
 4. Powrót do Chełmka ok. godz. 20.00.
 5. Kierownikiem wycieczki jest kol. Franek Matyja, tel. 603 335 176.
Koszt wycieczki: osoby dorosłe – 20 zł,
dzieci do ukończenia szkoły podstawowej – 10 zł.
Zapisy i wpłaty przyjmuje kol. Róża Piwowarczyk siedzibie Domu Rencisty przy ul. Topolowej 6. Tel. 505 131 766.
 
GÓRY OPAWSKIE
BISKUPIA KOPA
Program wycieczki
04 sierpnia 2018 r. (sobota)
 
 1. Wyjazd uczestników wycieczki spod MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3 o godz. 7.00.
 2. Trasa przejazdu: Chełmek – Katowice – Krapkowice – Głogówek – Prudnik – Jarnołtówek – Biskupia Kopa – Zlate Hory(Czechy) – Chełmek.
 3. Wycieczka piesza: Jarnołtówek – Biskupia Kopa – Zlate Hory. Czas przejścia ok. 4 godz.
 4. Krótkie zwiedzanie uzdrowiska Głuchołazy.
 5. Powrót do Chełmka ok. godz. 20.00.
 6. Przewodnikiem i kierownikiem wycieczki jest kol. Franek Matyja.
 1. Zapisy i wpłaty na wycieczkę przyjmuje kol. Franek Matyja w siedzibie Domu Rencisty w Chełmku przy ul. Topolowej 6. Tel. 603 335 176.
Koszt wycieczki: członkowie PTTK – 45 zł
                                         pozostali – 50 zł.
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2017 r.
ImageDolina Będkowska
ImageUkraina – Żółkiew, Lwów i okolice
ImageKulig Kacwin
ImageZakopane - Góry zimą
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2016 r.
Image Będzin i Chorzów
Image Kraków - Nowa Huta
ImageGorce - Zakończenie Sezonu Turystycznego
ImageZapora, Uzdrowisko i Ogrody Kapias
ImageZamki Orawskie i Jaskinia Wolności
ImageWisła
ImageWojewództwo pomorskie
ImagePszczyna i Ogrody Kapias
ImagePieskowa Skała, Ojców
ImageUstroń - Równica
ImageDolina Chochołowska
ImageKulig
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2015 r.
ImageKraków
ImageZakończenie sezonu - Bieszczady
ImageSzlakiem Orlich Gniazd - Olsztyn, Bobolice, Mirów, Ogrodzieniec, Rabsztyn
ImagePiknik Organizacji Pozarządowych - 19.09.2015 r."Jesień Oświęcimska 2015"
ImageTarnów-Ciężkowice
ImageKrynica
ImageZiemie Zachodnie oraz Berlin
ImageSzczyrk - Brenna
ImageŁańcut-Rzeszów
ImageDolinki Podkrakowskie
ImageBiesiada Noworoczna
 
Fotorelacja z wyjazdów w 2014 r.
ImageKraków
ImageHala Krupowa
ImageDolina Pięciu Stawów
ImageWARSZAWA
ImageBabia Góra - wschód słońca
ImageTATRY - Kasprowy– Dolina Gąsienicowa
ImageDOLNY ŚLĄSK ŚNIEŻKA
ImagePIENINY - SPŁYW DUNAJCEM - SZCZAWNICA
ImageŁĄCKO
ImageSKRZYCZNE
ImageDOLINKI PODKRAKOWSKIE
ImageXXX PIELGRZYMKA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA JASNĄ GÓRĘ W CZĘSTOCHOWIE

 

Fotorelacja z wyjazdów w 2013 r.

ImageBochnia - Wieliczka

ImageKraków-Podgórze

ImageZakopane - zakończenie sezonu

ImageZiemia Kłodzka i Góry Stołowe

ImageLeskowiec

ImageKrywań

ImageBeskid Żywiecki - Pilsko

ImageBeskid Śląski - Stożek

ImageLubelszczyzna, Zamojszczyzna i Lwów

ImageWielka Racza

ImageTurbacz

ImageKrawców Wierch

ImageOkolice Krakowa

ImageTatry Gęsia Szyja

ImageDolinki Podkrakowskie

ImageBeskid Śląski - Błatnia

 

Fotorelacja z wyjazdów w 2012 r.

ImageKraków >>fotogaleria<<

ImageZakończenie sezonu w górach >>fotogaleria<<

ImageWrocław >>fotogaleria<<

ImageWyprawa na Rysy >>fotorelacja<<

ImageWarmia i Mazury >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageOpole - Góra Św. Anny >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageDolinki Podkrakowskie >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageNiedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageGliwice - Tychy >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageUroki zimy w górach  >>fotorelacja z wycieczki<<

 

Fotorelacje z wyjazdów w 2011 r.:

ImageZakopane - zakończenie sezonu

ImageBarania Góra >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageKrynica i Kamianna >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageTrójmiasto i Malbork >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageZakopane >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageWalentynkowym szlakiem  >>fotorelacja z wycieczki<<

ImageUroki zimy w górach  >>fotorelacja z wycieczki<<

 

 

Archiwum wyjazdów  na  następnej stronie 
Created by: Maciek | powered by Joomla