Dzieje kolei

Image
Dworzec w Chełmku fot. ok. 1912 roku.
 

Biegnąca przez Chełmek linia kolejowa jest stałym i integralnym elementem krajobrazu. Delikatnie mówiąc oznaki świetności ma już za sobą. To też w dniu  3 marca 2006 roku nikt hucznie ani nawet skromnie nie obchodził stupięćdziesięciolecia powstania drogi żelaznej. Właśnie tego dnia w 1856 roku na stację w Chełmku wjechał pierwszy pociąg. Możemy się tylko domyślać,
jakie to musiało być niezwykłe wydarzenie i przeżycie dla mieszkańców.
Możliwe, że pierwszy pociąg ciągnęła lokomotywa „Troppau", pewne jest, że należała do towarzystwa akcyjnego C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (k.k. Privilegirte Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, w skrócie KFNB). Twórcą towarzystwa i inicjatorem budowy kolei był baron Salomon Rothschild. Zgodnie z ówczesną procedurą, by uzyskać koncesję cesarz musiał udzielić przywileju. Tak oto patronem kolei stał się cesarz Ferdynand (barwna postać). Pierwszy odcinek, z Wiednia do Deutsch-Wagram, otwarto w roku 1837. Docelowo miała połączyć stolicę cesarstwa z kopalniami soli w Wieliczce. Budowa, finansowana z kredytów, wydłużała się.
Odcinek z Oświęcimia do Trzebini budowano siedem lat. Patrząc z naszej perspektywy można powiedzieć, że tempo było imponujące. Prace prowadzone były kompleksowo – nasypy, tory, przepusty, mosty, wiadukty, dworce. Zapraszamy Państwa na kolejowy szlak, by wspólnie poznawać fascynującą i niestety zapomnianą „historię drogi żelaznej” 

 

 

WR

 

Image 160 lat na żelaznym szlaku

Image Chełmek na żelaznym szlaku

 Przy torze, po torze, przez most... (Przełom nr 18 29.IV.2008 r. aut. Piotr Tarczyński)

Hołd relikwiom św. Andrzeja Boboli „Echo Chełmka” nr 25, 19 czerwca 1938

 
Created by: Maciek | powered by Joomla