Anna Syska

Image
Szatnia. Fot. Anna Syska

 

Anna Syska

Z wykształcenia architekt, z zajęcia  propagatorka architektury międzywojennej i zabytków industrialnych województwa śląskiego, z zamiłowania  fotograf-amator. Jak twierdzi, Pępkiem Świata jest Chełmek. Miłośniczka architektury batowskiej i  idei miasta-ogrodu.
Początkująca publicystka w swoich opracowaniach  usiłuje pokazać czytelnikom  swoje zamiłowania  i pasje.
Zawodowo związana ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Współnie z Agnieszką Woźniakowską publikuje opracowania i eseje, m.in. BAT'A. Ze Zlina do sveta. Ze Zlina do Chełmka" zamieszczonego w kwartalniku Archivolta 1(37)/2008r.

 

http://plfoto.com/87763/autor.html
http://www.scdk.pl/historia_przemyslu.php
http://www.scdk.pl/szlak_zabytkow_techniki.php

 
Created by: Maciek | powered by Joomla