SWAP

ImageSWAP - czyli wielka wymiana rzeczy (nie)potrzebnych


http://moksir.chelmek.pl/images/stories/moksir/aktualnosci/2018/swap%20wymiana1.jpg

Biblioteka Publiczna MOKSiRw Chełmku zaprasza na
SWAP - czyli wielką wymianę rzeczy (nie)potrzebnych
dnia 19 maja 2018 roku w godz. 10.00-13.00.

Regulamin wydarzenia SWAP czyli wymiana rzeczy (nie)Potrzebnych w Chełmku
 

I. Informacje ogólne
1. Wymiana rzeczy używanych i (nie)Potrzebnych odbędzie się w dniu
19.05.2018 r. w godzinach: 10:00 – 13:00 na placu przed Biblioteką Publiczną MOKSIR
ul. Topolowa 8 w Chełmku
2. Montaż stoisk rozpoczyna się od godziny 9:15, demontaż należy zakończyć do
godziny 13:30.
3. Uczestnikami wydarzenia mogą być wyłącznie osoby prywatne, tj. osoby fizyczne
nieprowadzące działalności gospodarczej.


II. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa
1. Organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku
2. Warunkiem zostania Uczestnikiem – Wystawcą na SWAP jest:
przesłanie zgłoszenia, zapoznanie się z regulaminem SWAPu oraz podpisanie oświadczenia.
3. Wysłanie zgłoszenia i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem nie jest
równoznaczne z prawem do zostania Uczestnikiem – Wystawcą w trakcie
wydarzenia.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia
uczestnictwa w wydarzeniu bez podania przyczyny.
5. W SWAP nie mogą brać udziału firmy, które prowadzą działalność w tym
zakresie ani też ich właściciele – sprzedając rzeczy należące do firmy. Celem „targu”
jest umożliwienie wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych
bądź niepotrzebnych. Do zgłoszenia dołączone zostaną oświadczenia, w których
uczestnik potwierdza, że nie reprezentuje firmy ani osoby prywatnej, która sprzedaje
przedmioty należące do firmy działającej w tym zakresie.
6. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje
alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe,
ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących
przedmioty uniemożliwiające identyfikację; osób zachowujących się
agresywnie.
7. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń
porządkowych organizatorów.
8. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
9. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy
zawiera: ubranka dziecięce, obuwie dziecięce, zabawki, wózki, mebelki oraz inne
artykuły dziecięce; odzież damską, męską, biżuterię; książki, gry, płyty z muzyką,
art.gospodarstwa domowego, starocie itp. Na przedmioty niewymienione w pkt. II ust. 9,
wymagana jest zgoda organizatorów. Wyklucza się możliwość wymiany towarów
nielegalnych i niebezpiecznych.
10. Zgłoszenie na SWAP należy pobrać ze strony biblioteki bądź osobiście w siedzibie,
uzupełnić oraz dostarczyć lubprzesłać drogą mailową na adres: biblioteka@chelmek.pl
najpóźniej do dnia 16 maja 2018r. Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona,decyduje kolejność zgłoszeń.
11. W przypadku odrzucenia zgłoszenia organizatorzy poinformują o tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
12. Uczestnik SWAPu może zgłosić organizatorowi rezygnację z
uczestnictwa z wydarzenia.
13. Uczestnik w dniu SWAP-u otrzyma identyfikator. Identyfikator ten, należy umieścić
w widocznym miejscu i mieć ze sobą podczas wydarzenia.
14. Po zakończeniu wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania stoiska
i w jego obrębie.
15. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez
Organizatorów.
16. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według
organizatorów jest niezgodny z charakterem SWAPu.
17. Organizator przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy (stolik oraz
krzesło).
18. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.


III. Odpowiedzialność
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych
przedmiotów przed, po i w trakcie trwania SWAPu.

 Karta zgłoszenia <<do pobrania>>

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla