VI Międzynarodowe Bennale Plakatu Społeczno Politycznego  Email
ImageVI Międzynarodowe Bennale Plakatu Społeczno Politycznego

 Przykładowy obraz

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku
zaprasza na
VI Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno Politycznego
17 listopada 2017r godz.18.00 MOKSiR w Chełmku

Wstęp wolny
Wystawie towarzyszyć będzie koncert Stanisława Słowińskiego

>>plakat<<

>>foto<<

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego to inicjatywa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zorganizowania w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata. Spotkała się z zainteresowaniem i żywą reakcją wielu znakomitych twórców, reprezentujących różne zakątki Ziemi. „Twórczo dla praw człowieka” – myśl przewodnia, koresponduje z działaniami programowymi Domu Spotkań w obszarze pracy pedagogicznej w oparciu o historię KL Auschwitz-Birkenau. Podczas sympozjum Akademii Oświęcimskiej w Domu Spotkań w styczniu 2010 r. profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział: Cywilizacja praw człowieka potrzebuje oparcia w kulturze, tworzonej w respekcie dla godności człowieka, jego przyrodzonej wolności, a w przestrzeni publicznej – państwowej i międzynarodowej – z poszanowaniem zasady solidarności. Słowa te w pełni wyrażają ideę biennale plakatu. Aktualność przesłania z Auschwitz pozwala prowadzić publiczny dyskurs w obszarach, w których prawa człowieka są łamane. Artystyczne wypowiedzi dotyczą całego wachlarza zagadnień: tolerancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie obywateli, problemów rasizmu, przemocy, łamania praw dzieci, kobiet, mniejszości.


http://www.mdsm.pl/pl/kultura/biennale-plakatu-menu/1240-6-biennale

http://www.mdsm.pl/pl/kultura/biennale-plakatu-menu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla