Tejemnice warsztatu leksykografa  Email
Image"Tajemnice warsztatu leksykografa"

 Przykładowy obraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku
zaprasza na wykład  prof. Piotra Żmigrodzkiego
oraz dr Moniki Biesagi
z
"tajemnic warsztatu leksykografa
- jak opracowujemy najnowszy Słownik Języka Polskiego PAN"
12 października 2017r, MOKSiR w Chełmku, godz. 17.00
wstęp wolny
>>foto<<
 Spotkanie odbędzie się w ramach przedsięwzięcia MOKSiR pt. „Mowa – planeta Ludzi”, dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
"Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017".
Przykładowy obraz

 Przykładowy obraz

Prof. zw. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, były pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego UŚ (do 2011 roku). Obecnie jest dyrektorem Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe to składnia, semantyka, leksykografia języka polskiego, a także teoria języka i metodologia opisów języka. Redaktor naczelny czasopisma „Język Polski”, członek Komisji Teorii Języka i Komisji Kultury Języka przy Komitecie Językoznawstwa PAN. Od 1 września 2008 pełni funkcję dyrektora Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, gdzie jednocześnie bierze udział w pracach nad projektem Wielkiego słownika języka polskiego. Jest autorem kilku monografii: Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy (Katowice 1995), Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych (Katowice 2000), Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii (Kraków 2008), podręcznika akademickiego Wprowadzenie do leksykografii polskiej (Katowice 2005), słowników: Małego słownika synonimów (Kraków–Warszawa 1997), Słownika wyrazów bliskoznacznych (Warszawa 2001), Małego słownika antonimów (Kraków–Warszawa 2001), Słownika synonimów i antonimów (Wrocław 2004) i in. Współpracował ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, prowadząc wykłady z zakresu praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.


dr Monika Biesaga

2001-2004 Nauczycielskie Kolegium Języka Polskiego w Krakowie, studia licencjackie, kierunek: filologia polska, specjalność: język polski z historią

2004-2006 Uniwersytet Jagielloński, studia uzupełniające magisterskie, dwa kierunki:

1. kierunek – filologia polska, Wydział Polonistyki UJ

2. kierunek – historia, Wydział Historyczny UJ

2006-2011 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, studia doktoranckie, specjalność: językoznawstwo, temat pracy doktorskiej: Wykład z historii w świetle lingwistyki tekstu (na przykładzie praktyki akademickiej z lat 2006-2008) , promotor: prof. dr hab. Władysław Śliwiński

Przykładowy obraz

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla