bobrek kosciol 01 2019

Parafia Rzymsko-Katolicka
p. w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
ul. Księżnej Ogińskiej 6
32-661 Bobrek
tel. (33) 846 14 70
http://www.parafiabobrek.pl/

 

Kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bobrku

Tekst: Jan Lorek

 Budowę kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bobrku rozpoczęto w 1798 r. Świątynia została poświęcona przez ks. Cypriana Gdowskiego 31 lipca 1804, jeszcze przed ukończeniem samej budowy w roku 1810, gdy tutejszym komendarzem był ks. Wojciech Lipka. Parafię Bobrek utworzono 12 kwietnia 1840 r. Pierwszym proboszczem został ks. Mateusz Solarski. Świątynię konsekrował 22 września 1863 biskup Antoni Gałecki herbu Janusza, czego pamiątką jest tablica, wmurowana nad wejściem do zakrystii.
Jest to kościół jednonawowy, zbudowany z kamienia i cegły. Fundamenty opiera na powierzchni wyłożonej palami drewnianymi. Prezbiterium jest jednoprzęsłowe, przechodzi w nieco szerszą, prostokątną nawę z zaokrąglonymi narożnikami. Przy prezbiterium znajduje się kaplica, po przeciwnej stronie - zakrystia. Nad nimi mieszczą się galerie. W przedsionku po jednej stronie mamy drzwi prowadzące do schodów na chór, także na wieżę. Po drugiej stronie, za kratą znajduje się kaplica Męki Pańskiej. Jej dolomitowy ołtarzyk został wykonany przez Andrzeja Plutę - kamieniarza z Jelenia.


Dwa dzwony - "Maria" i "Józef" - zostały odlane w Dąbrowie Górniczej przez Franciszka Kubicę. W roku 1971 konsekrował je Ks. Kardynał Karol Wojtyła. Trzeci dzwon - "Wojciech" - został odlany w 1920 r. prawdopodobnie przez K. Szwabe - Odlewnię Dzwonów w Białej.
Wnętrze świątyni, według własnego projektu, w roku 1980 pomalował krakowski artysta- Zygmunt Wiglusz. Wtedy również odnowił medaliony z wizerunkami apostołów, które pochodzą z roku 1906. Medaliony wykonał Jan Stankiewicz, malarz z Oświęcimia, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, za czasów gdy jej rektorem był Jan Matejko; Pracował również przy Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu.


Ołtarz główny kościoła w Bobrku został zbudowany, już po konsekracji świątyni, w 1874, z piaskowca i gipsu według projektu Felixa Księżarskiego. W centrum umieszczony jest barokowy obraz olejny Świętej Trójcy. Jak podaje program (z 2005 r.) prac konserwatorskich przy obrazach opisywanego ołtarza, autorem wspomnianego dzieła jest Szymon Czechowicz. Malarz żył w latach 1689-1775, więc obraz musiał powstać jeszcze sporo przed podjęciem decyzji o budowie kościoła w Bobrku.
W zwieńczeniu ołtarza znajduje się jeszcze jeden - mniejszy obraz, którego głównym motywem jest trójka aniołów: środkowy trzyma księgę, aniołowie znajdujący się po jego lewej i prawej stronie ją podtrzymują. Nad nimi widoczne są głowy i skrzydła innych, unoszących się w chmurach, aniołów.


Obok obrazu Świętej Trójcy wznoszą się kolumny korynckie żłobione, metalowe, koloru złotego. Znajdujące się po bokach gipsowe postacie świętych wykonano podobno według rysunku Jana Matejki. Po lewej stronie widzimy św. Stanisława, po prawej - św. Wojciecha. W zwieńczeniu ołtarza ustawione są jeszcze dwie mniejsze figury, są to: św. Jan Kanty (po lewej) i św. Kazimierz. Wszystkie cztery figury są koloru białego, posiadają jednak złote zdobienia. aTaki sposób ich przedstawienia sprawia, że nie odwracają uwagi od najważniejszego elementu ołtarza.
W roku 1972 wykonany został, według projektu krakowskiego inżyniera - Antoniego Mazura, ołtarz tzw. posoborowy z relikwiami św. Klemensa i św. Feliksa. 23 kwietnia 1973 roku ołtarz ten konsekrował Ks. Kardynał Karol Wojtyła.
Oprócz głównego, w kościele znajdują się jeszcze cztery klasycystyczne ołtarze boczne, zbudowane z drewna. Każdy ma w centrum niszę. Po bokach wznoszą się kolumny toskańskie, z głowicami korynckimi. Przy ołtarzach, obok kolumn znajdują się figury świętych.
Wojciech Stattler (malarz, profesor krakowskiej ASP) jest autorem obrazu "Stigmata" do ołtarza św. Franciszka. Po bokach umieszczone są figury Salomona (po lewej) i Króla Dawida.
Po przeciwnej stronie znajduje się ołtarz św. Barbary. Oczywiście w jego centrum umiejscowiony jest wizerunek Świętej. Powyżej, w zwieńczeniu ołtarza znajduje się obraz św. Heleny, matki cesarza Konstantyna Wielkiego; Po bokach figury św. Wojciecha (po lewej) oraz św. Stanisława, biskupa i męczennika. Na ołtarzu widać również gipsowa figurę św. Józefa z Dzieciątkiem.
Głównym motywem ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa jest figura Syna Bożego, po której obu stronach przedstawieni są aniołowie. Po bokach ołtarza umieszczone są jeszcze dwie figury: św. Jana po prawej, po lewej - Matki Bożej Bolesnej (ponad gzymsem, pomiędzy pilastrami znajduje się także obraz Matki Bożej Bolesnej, pędzla wspomnianego już wcześniej Wojciecha Stattlera). Obie figury wykonane zostały w Bawarii w roku 1941.


Po bokach ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej znajdują się figury świętych Piotra i Pawła. W centrum umieszczony jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej autorstwa St. Gawłowskiego. W zwieńczeniu znajduje się jeszcze obraz św. Izydora.
Wśród pozostałych zasobów świątyni warto wspomnieć wizerunek Matki Bożej Anielskiej (lub Wniebowziętej) z 1937 r. autorstwa Szymona Chylaszka z Bobrka. Obraz jest zawieszony na ścianie po stronie ołtarzy Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Barbary.


Stanisław Niemczyk (autor m.in. projektu kościoła Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach) powiedział: "Ogrodzenie nadaje sens, wyłącza i określa tą przestrzeń, która już nie jest profanum, a nie stanowi jeszcze sacrum."* Również kościół w Bobrku otacza mur. Plan ujęcia placu kościelnego został wykonany w 1939 r. przez Juliana Mazurkiewicza, budowniczego z Brzeszcz. Na ogrodzenie składa się, pokryty cementowymi płytami, kamienny mur wokół kościoła. Nad większą częścią płyt muru wznosi się żelazny płot. Kamienną grotę, znajdującą się w ogrodzeniu, w roku 1947, zbudowała firma "Janik i Baran" z Oświęcimia.
Jak widać, tekst nie dotyczy wszystkiego związanego z kościołem, a jedynie części obiektów i faktów, które w jakiś sposób wyróżniają się na tle pozostałych, a o których nie wszyscy wiedzą, a z których czasami warto zdawać sobie sprawę.

Bibliografia:
- Spis inwentarza kościoła i beneficjum parafii Bobrek z dnia 2 III 1986 r.,
- Jan Ptaszkowski - "Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu", Oświęcim 1994,
- Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga, Poznań 1995.
* http://sztukasakralna.pl/

 

bobrek kosciol 02 2019

 

bobrek kosciol 03 2019

 

bobrek kosciol 04 2019