historia akcja usuwania bunkrow

Budowle militarne.
Military structures.

Akcja usuwania betonowych bunkrów z terenu Chełmka. Fot 1946

W okresie okupacji niemieckiej Chełmek i jego okolice należały do terenów o szczególnym znaczeniu militarnym. Wokół pobliskich zakładów przemysłowych oraz obozu koncentracyjnego istniał pierścień umocnień i fortyfikacji. Obronę przeciwpancerną i przeciwlotniczą stanowiły gęsto rozlokowane baterie dział 88 mm. Ta broń uchodziła za najnowocześniejszą w ówczesnym świecie.
Poniżej przytaczamy Państwu opracowania ukazujące mało znane fakty z przeszłości naszej miejscowości. Zachęcamy do współredagowania tego działu.


Operation of removing concrete bunkers from the area of Chełmek. A 1946 photograph.

During the German occupation Chełmek and its surroundings belonged to the areas of special military importance. There was a network of fortifications around the nearby industrial plants and the concentration camp.
The anti-armor and anti-aircraft defense consisted of densely located 88 mm Flak gun batteries. These weapons were considered the most modern in the world at that time.
Below we present you with some little known facts from the past of our town. We encourage you to participate in coediting of this section.

Niemieckie budowle i umocnienia wojskowe na terenie Chełmka

Obserwacyjne bunkry pamiętające II wojnę światową w Chełmku /Przełom 35/2010/

 

 

historia dziala 88

Krajobraz Chełmka z wyraźnie widocznymi lufami dział 88 mm