historia mapa porebskiego

Mapa Porębskiego. Mapa Księstwa Oświęcimsko  Zatorskiego z 1587 r. Miedzioryt kolorowy,

 

Do najstarszych zapisów kartograficznych ukazujących nasze okolice, należy Mapa Księstwa Oświęcimsko – Zatorskiego. Sporządził ją Porębski w 1587 roku. Jeden z egzemplarzy wykonany techniką barwnego miedziorytu, można podziwiać w Muzeum Karpia w Zatorze http://muzeumkarpia.eco.pl/ Prezentujemy Państwu wybrane internetowe wersje map z różnych
okresów historycznych. . Ich analiza pozwala obserwować zachodzące zmiany polityczne, gospodarcze i cywilizacyjne.

Niestety obecnie nie posiadamy czytelnej wersji internetowej mapy Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego z 1587 roku. Prosimy internautów o dzielenia się adresami do ciekawych znalezisk Kartograficznych.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Schlesien_1905.png

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/37-50.jpg

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm  REWELACJA!

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=24133&dirids=1

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=32166&dirids=1

http://www.library.wisc.edu/etext/ravenstein/mapdl.html

 

Wywiad z Janem Ptasińskim