"Sługa Słowa" - poetycko muzyczny spektakl pamięci Tadeusza Staicha

oparek tekiel Staich plakat net 08 20

"Sługa słowa"
Poetycko muzyczny performance, zrealizowany w oparciu o twórczość Tadeusza Staicha i Joanny Oparek,
Poezji towarzyszyć będą instalacje dźwiękowe Małgorzaty Tekiel.
Spotkanie będzie epitafium pamięci dziennikarza, przewodnika, piewcy gór, Tadeusza Staicha.

Uwaga! Zmiana lokalizacji! Siedziba MOKSiR, Pl. Kilińskiego 3, Chełmek