turniej amatorski banermale

Regulamin
Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej


1. CEL ROZGRYWEK:
- popularyzacja siatkówki jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu
- promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skuteczne formy
profilaktyki zdrowotnej.
2. ZASADY I KATEGORIE UCZESTNICTWA:
- turniej amatorski - dla drużyn amatorskich, zakładów pracy, stowarzyszeń (18+)
- drużyny mieszane
- w drużynie może występować maksymalnie 8 zawodników
- mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym
- mecze w grupach zostaną rozegrane do dwóch wygranych setów do 20 pkt,
tie-break do 10 pkt
- najlepsze dwie drużyny z poszczególnych grup awansują do dalszej gry, które zostaną
rozegrane systemem; zwycięzca grupy A z drugą drużyną grupy B, druga drużyna grupy A z
pierwszą drużyną grupy B. Pełne dwa sety do 25 pkt, tie break 15
2. HARMONOGRAM:
- zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 25.04.2022 r. ( poniedziałek )
liczba miejsc ograniczona ( max 10 drużyn )
- wpisowe od drużyny 120 zł ( płatność przelewem do 25.04.2022 r.)
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu turnieju
- puchary, nagrody przewidziane dla pierwszych trzech miejsc
- podczas trwania turnieju przewidziany jest poczęstunek
4. SPRAWY RÓŻNE:
- brak przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w turnieju
- uczestników obowiązuje strój sportowy

- zawodnicy występują w turnieju na własną odpowiedzialność, ubezpieczenie we własnym
zakresie
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione
- każdy zawodnik zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w
materiałach

turniej male