Rajd nordic walking dzien kobiet modul1 03 20

 Rajd nordic walking dzien kobiet plakat1 03 20

68 RAJD NORDIC WALKING z okazji DNIA KOBIET
„Pasmo Pewelskie – Czeretniki"

Termin wędrówki: 8.03.2020 r. / niedziela /
Wyjazd uczestników wycieczki busem spod MOKSiR w Chełmku Pl. Kilińskiego 3 o godz. 7.00
Koszt wycieczki 30 zł.
Przejazd busem: Chełmek – Jeleśnia – Chełmek
Wycieczka piesza: Mutne – Gachowizna - Przełęcz Hucisko - Karczówka
Łączny czas przejścia: 5 godz / około 15 km.
Planowany powrót do Chełmka około godz. 16.00 .
Wpłaty można dokonywać na konto nr: 50811010232006031765900001
w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie z dopiskiem
„Pasmo Pewelskie ”

Zapisy: tel. 509 934 789

>>Trasa<<