teresa werner modul 02 20

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz Wydawnictwo Muzyczne
i Impresariat Artystyczny "ESKA"

zapraszają na koncert
Teresy Werner

19 kwietnia 2020, godz. 16:00,
Scena MOKSiR
Bilety w cenie 60 zł do nabycia w MOKSiR w Chełmku
 
Zapraszamy!

teresa werner plakat 02 20