teresa werner modul 02 20

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, informuję o przeniesieniu koncertu Teresy Werner , który miał odbyć się w naszym ośrodku 19 kwietnia 2020 r o godz. 16.00. Występ Teresy Werner zostaje przeniesiony na 22 listopada 2020 r godz.16.00. Prosimy zachować bilety.


 teresa werner nowy termin 04 20

UWAGA! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!
Wyłącznie bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na
miejsce koncertu - należy go przechowywać w bezpiecznym
miejscu. W miejscu koncertu obowiązuje kategoryczny zakaz
wykonywania zdjęć oraz filmowania, spożywania jedzenia,
alkoholu oraz palenia papierosów. W przypadku dokumentacji
telewizyjnej, filmowej bądź fotograficznej koncertu przez
organizatora, osoba posiadająca bilet wyraża zgodę na
publiczne wykorzystanie swojego
wizerunku. Zwrot biletu możliwy jest wyłącznie w przypadku
odwołania bądź zmiany terminu koncertu na podstawie
okazanego dowodu zakupu. Osoba uczestnicząca w koncercie
akceptuje szczegółowy regulamin koncertu, który dostępny
jest u organizatora oraz na stronie
internetowej www.teresawerner.pl