wyjazd bielsko 12 19

Muzyka na Zamku
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do
udziału w 99 wyjeździe studyjnym z cyklu "Szlakami dziedzictwa
kulturowego Śląska, Zagłębia i Małopolski".
Udamy się do Bielska - Białej, by wieczorową porą posłuchać koncertu
fortepianowego. W programie utwory F. Schuberta, M. Ravela.
Zagrają wykładowcy Akademii Muzycznej w Krakowie, muzycy solowi oraz
kameraliści, niejednokrotnie nagradzani w prestiżowych konkursach w Polsce.
Miasto odkryje przed nami swój klimatyczny rynek, wystawy, zaprosi do
spaceru.

Wyjazd dn. 02. 12. 2019 r., o godz. 16:00, koszt 36 zł (bilet, przejazd, ubezpieczenie),
zgłoszenia telefonicznie lub w siedzibie MOKSiR .

Wpłaty można dokonywać na konto
nr 50 8110 1023 2006 0317 6590 0001
w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie z dopiskiem Bielsko – Biała.
O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

 

Fot.:muzeum.bielsko.pl/pl/historia-muzeum-zamek