dkplusczII modul 09 19

Z przyjemnością pragniemy przypomnieć Państwu, że rozpoczynamy drugi etap zadania "Chełmek, kierunek kultura - nowe spojrzenie". Realizujemy go wspólnie z Narodowym Centrum Kultury w ramach program "Dom Kultury+" Inicjatywy lokalne 2019. Efektem wcześniejszych działań było opracowanie raportu kulturalnych zasobów i potrzeb mieszkańców Chełmka oraz wyłonienie w drodze konkursu, siedmiu obywatelskich inicjatyw. Już we wrześniu i październiku rozpoczniemy wspólnie z pomysłodawcami, współorganizatorami i partnerami ich realizację. Przypomnijmy, że wśród nagrodzonych pomysłów, znalazły się:
1. „W sąsiedzkim kręgu – zmieniamy świat na +”
2. „Warsztaty muzyczne, instrumenty świata”
3. „Natura, sztuka, działanie!" – cykl spotkań warsztatowych
4. „Nieobecnym sąsiadom – wspomnienie o żydowskich mieszkańcach Chełmka”
5. „Historie (nie)codzienne – spotkania ze sztuką i tradycją"
6. „Wakacyjny kufer wspomnień”
7. „Przystanek wyobraźnia – literatura w służbie ekologii”
Spodziewanymi efektami będzie znaczne ożywienie życia społecznego w naszym środowisku oraz wyraźne wzbogacenie oferty kulturalnej.

By ukazać wagę i znaczenie projektu dla naszej społeczności, przytaczamy kilka danych liczbowych. W realizację programu zaangażowanych będzie 25 artystów, edukatorów oraz animatorów. Miłośnicy kultury, sztuki i ekologii, będą mogli uczestniczyć w 30 spotkaniach, koncertach, spacerach poznawczych, wykładach i warsztatach. Warto podkreślić, że autorkami sześciu projektów są kobiety!

rozkładówka do pobrania

Informacje o wyłonionych projektach.

w sasiedzkim kregu male 09 19

 dkplusII ornitologiczny 09 19 PADLEM Z DRABINY PLAKAT MALY  pozytywnie uszyci male 10 19
 CZERW PLAKAT maly 10 19 apteka kultury12MALE 10 19potancowka 10 19  wieczor zywego slowa 10 19


„W sąsiedzkim kręgu – zmieniamy świat na +”. Autor - Agnieszka Radwańska
- społeczniczka, lokalna liderka, radna. To autorski pomysł na kulturalne ożywienie i aktywizację mieszkańców dzielnicy Stare Miasto. Planowana jest organizacja cyklu ośmiu spotkań i wydarzeń łączących wątki kultury, tradycji ludowych, nauki, ekologii. Ważne, by zajęcia, spotkania i warsztaty dostarczyły odbiorcom wartościowych treści, wzbogacały ich wiedzę i były źródłem artystycznych doznań, a ich forma miała przystępny i atrakcyjny charakter. W ramach inicjatywy odbędą się następujące działania. - „Jak to dawniej bywało” - wieczór żywego słowa. Międzypokoleniowe spotkanie z udziałem najstarszych mieszkańców dzielnicy. "Chełmkowianki” zapraszają na tradycyjną potańcówkę. Międzypokoleniowa zabawa taneczna w przestrzeni „Domu Ludowego” w Chełmku będzie próbą przywołania minionych już tradycji sąsiedzkich spotkań i zabaw. „Nie święci garnki lepią” - ceramika dla wszystkich. Warsztaty ceramiczne. „Apteka kultury”, czyli o ziołach w medycynie, tradycji, kulturze i wierzeniach. Spotkanie, wykład poświęcony szerokiemu znaczeniu ziół i roślin w dawnych i obecnych czasach i ich roli w kulturowym dziedzictwie człowieka. „Ratunku, spadłem z drabiny i inne przypadki”,
czyli jak rozmawiać o rzeczach trudnych na wesoło. Spotkanie poświęcone upowszechnianiu wiedzy i zdobywaniu praktycznych umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego. „Pozytywnie uszyci – czyli igła, naparstek i nici”. Rodzinne zajęcia warsztatowe. Włodzimierz Czerw – artysta, człowiek, wizjoner i buntownik”. Spotkanie poświęcone urodzonemu
i związanemu z Chełmkiem artyście Włodzimierzowi Czerwowi. Wielu mieszkańców Chełmka zachowało o Czerwie ciekawe i barwne wspomnienia. Spotkanie prowadzić będzie Jan Picheta, literat, dziennikarz i przyjaciel artysty. Zdarzeniu towarzyszyć będzie pokaz prac ze zbiorów MOKSiR. Ptaki naszych łąk, pól i lasów” - ornitologiczny spacer Doliną Przemszy”. Spotkanie i zajęcia plenerowe z Szymonem Kusiem – fotografikiem, przyrodnikiem, ornitologiem i etnobotanikiem.

WARSZTATY MUZYCZNE plakat2MALE 09 19

"Warsztaty muzyczne, instrumenty świata”. Autor - Jolanta Karoń, liderka, działaczka na rzecz kobiet, społeczniczka. Całodzienne warsztaty muzyczne prowadzone przez wybitnego znawcę i praktyka muzyki perkusyjnej inspirowanej tradycjami muzycznymi z różnych stron świata. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać ogromne spectrum instrumentów strunowych,
perkusyjnych, klawiszowych. Warsztaty prowadzone będą tak, by uczestnicy w sposób aktywny i twórczy mogli komponować i wykonywać utwory muzyczne. Dodatkowym elementem
będzie możliwość tworzenia przez uczestników unikalnych instrumentów z materiałów wtórnych, przedmiotów codziennego użytku itp. Zwieńczeniem działań będzie wspólny koncert w którym uczestnicy wystąpią przed publicznością pod kierunkiem Tomasza Drozdka. Prowadzący jest multiinstrumentalistą kompozytorem, pedagogiem oraz kolekcjonerem i znawcą instrumentów
muzycznych z różnych stron świata. Wspólnie z zespołem TULIA otrzymał nagrodę Fryderyk 2019 w kategorii "Fonograficzny debiut roku".

 

natura sztuka dzialanie plakt maly

 MAGDALENA MILDNER miniaturka 09 19 zajecia wikliniarskieMALE 09 19 karetta plakat 10 19warztaty krawieckie male10 19 

„Natura, sztuka, działanie! – cykl spotkań warsztatowych. Autor - Amelia Burzyk, lokalna
animatorka. Cykl interdyscyplinarnych warsztatów łączących w swoich działaniach kontakt
z naturą, elementy sztuki, tradycyjnego rzemiosła oraz etnobotaniki. Projekt zakłada organizację
czterech spotkań będących połączeniem działań warsztatowych z elementami wykładów terenowych. Pierwsze spotkanie ukazywać będzie bogactwo roślin występujących w okolicach Chełmka. W trakcie terenowej wyprawy z botaniczką i zielarką uczestnicy poznają specyfikę roślin oraz ich znaczenie. Kolejnym spotkaniem będą warsztaty wikliniarskie prowadzone przez grupę „Serfenta”. Tworzą ją artyści plastycy wykorzystujący w swej twórczości naturalne materiały np. wiklinę. Ich prace powstają w przestrzeni publicznej tworząc obiekty sztuki
i "żywej" architektury. Trzecie spotkanie będzie miało charakter spaceru ornitologiczno - fotograficznego. Przewodnikiem po okolicznych lasach, polach i łąkach będzie uznany przyrodnik i fotografik Marcin Karetta. Uczestnicy będą poznawać sztukę obserwacji i fotografowania ptaków. Finałem spotkania będzie projekcja fotograficznych obrazów w kinie "Iluzja" w chełmeckim ośrodku kultury. Ostatnim spotkaniem będą warsztaty kroju i szycia. Uczestnicy pod kierunkiem doświadczonej krawcowej i projektantki będą wykonywać modele i szablony toreb
i torebek, a następnie szyć gotowe przedmioty codziennego użytku. Jako materiały posłużą nieaktualne już banery. Ze wszystkich działań powstanie krótki film dokumentujący poszczególne warsztaty. Dokument zostanie wyświetlony w kinie Iluzja przed seansami.

dkplusczII nieobenyms 09 19

mehl plakat 09 19babinski 10 19 makosz plakat 10 19 

„Nieobecnym sąsiadom – wspomnienie o żydowskich mieszkańcach Chełmka". Autorka Ewa Gajda, artysta, plastyk, pedagog, historyk. Celem projektu jest przywołanie i zachowanie pamięci
o dawnych żydowskich obywatelach Chełmka. W przypadku tego miasteczka była to niewielka, ale bardzo znacząca grupa mieszkańców. Ich zasługi, a potem tragiczne losy warte są pamięci następnych pokoleń. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie Adolfowi Mhelowi przedsiębiorcy
i społecznikowi. Historię tej postaci od wielu lat poznaje i popularyzuje dziennikarz i publicysta Tadeusz Jachnicki. Kolejne spotkanie również będzie miało charakter wykładu w którym
dr Aleksander Babiński ukaże stan aktualnych badań dotyczących mniejszości żydowskiej. Równolegle prowadzona będzie kwarenda pod kierunkiem dr Babińskiego, mająca na celu
opracowanie w miarę pełnej listy imion i nazwisk społeczności żydowskiej z lat 30- tych ubiegłego wieku. Zebrany materiał zostanie wykorzystany w publikacji broszury "Nieobecnym sąsiadom - wspomnienie o żydowskich mieszkańcach Chełmka. Klamrą podsumowującą projekt
będzie uroczysty koncert tradycyjnej muzyki żydowskiej w wykonaniu Urszuli Makosz
z zespołem. Artystka związana jest z krakowską Piwnicą pod Baranami i swoje utwory wykonuje
w języku jidisz i hebrajskim. W trakcie koncertu wyświetlane będą wizualizacje ukazujące szereg
imion i nazwisk żydowskich mieszkańców Chełmka - dawnych sąsiadów

PDF DO POBRANIA - PUBLIKACJA


dkplusII historie niecodzienne 09 19

spacery plakat malyoparek such plakat 10 19swietlicki plakat1 10 19

 

"Historie(nie)codzienne". Autor - Filip Rudyk, aktywista, społecznik w zakresie ochrony dóbr kultury. To cykl czterech wydarzeń artystycznych podejmujących próbę połączenia miejscowych
tradycji artystycznych ze sztuką i literaturą współczesną. Będzie to przywołanie pamięci
i twórczości osób związanych z Chełmkiem - Tadeusza Staicha, Anny Micińskiej, Juliusza
Krzyżewskiego oraz Włodzimierza Czerwa. Te znakomite postaci po części zostały zapomniane
w rodzimym środowisku, a ich życie i twórczość warte są naszej pamięci. Program przewiduje
przeprowadzenie dwóch spacerów poznawczych prowadzonych przez Waldemara Rudyka.
Pierwszy powiedzie śladami literatów, wspomnianych wcześniej Staicha, Micińskiej
i Krzyżowskiego. Drugi spacer przybliży niezwykłą postać malarza filozofa, robotnika i wizjonera Włodzimierza Czerwa. W trakcie terenowych spotkań i spacerów zbierana będzie dokumentacja fotograficzna i fonograficzna związana z postaciami, która zostanie wykorzystana do stworzenia wizualizacji oraz dokumentu filmowego. Kolejne dwie części projektu nawiązywać będą do współczesnych wybitnych twórców polskiej kultury. Na scenie MOKSIR w Chełmku wystąpi znany i popularny poeta Marcin Świetlicki, towarzyszyć mu będzie wybitna basistka Małgorzata Tekiel. Tłem koncertu łączącego poezję Świetlickiego z muzyką Małgorzaty Tekiel będą wizualizacje. Ich kanwą staną się materiały zdjęciowe ze wcześniejszych spacerów, spotkań
i wypraw. Cykl zakończy kolejny koncert poetycko - muzyczny w wykonaniu poetki
i scenarzystki Joanny Oparek, której towarzyszyć będzie poeta i muzyk Lynn Suh.

wakacyjny kufer wspomnien male 09 19

"Wakacyjny kufer wspomnień". Autorka - Aleksandra Piotrowska, animatorka, społeczniczka,
propagatorka rękodzielnictwa. Przedsięwzięcie oparte jest na pomyśle tworzenia przez młodzież "Wakacyjnego kufra wspomnień". Będzie to specyficzna forma twórczości polegająca na gromadzeniu i łączeniu wszelkiego rodzaju pamiątek, widokówek, przedmiotów, zdjęć, drobiazgów. Kluczem do wspomnianego kufra będzie literatura. Autorka chce inspirować uczestników do działań warsztatowych polegających na stworzeniu obiektu - pamiętnika. Działania podzielone będą na cykl czterech spotkań w trakcie których każdy z uczestników podejmie autorską próbę wyrażenia własnych wspomnień. Pomysłodawczyni przewiduje, że efektem warsztatów będą unikalne obiekty artystyczne oraz bardzo osobiste definicje własnych przeżyć i emocji. Z procesu oraz spotkań powstanie amatorski film dokumentujący przebieg
warsztatów. W odniesieniu do tego, czego społeczność oczekuje wykorzystując ich potencjał i zasoby organizacja tego typu warsztatów wpisuje się w diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców.

dkplusII przystanekw 09 19

nowe zycie 09 19monika czoik plakat 09 19  ekologia plakat 10 19                      eekologia22male 10 19                         

"Przystanek wyobraźnia" - literatura w służbie ekologii. Autorka - Justyna Pokładnik, społeczna
działaczka na rzecz ekologii, edukatorka. Projekt oparty jest na autorskim pomyśle połączenia edukacji ekologicznej z twórczością literacką. Autorka zakłada, że literatura i poezja kierowana do dzieci i młodzieży może być również znaczącym przyczynkiem do kształtowania pro ekologicznej wiedzy, a przede wszystkim wrażliwości. Kluczową częścią programu będzie autorskie spotkanie z poetką oraz edukatorką Moniką Czojk - Nowicką. Jej twórczość kierowana głównie do najmłodszych czytelników, zawiera bardzo ważne przesłanie oparte na budowaniu wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej. Inicjatywa zakłada przeprowadzenie trzech spotkań, warsztatów
w trakcie których dzieci wspólnie z rodzicami poznawać będą podstawowe zachowania
ekologiczne. Myślą przewodnią pomysłu jest znaczenie wyobraźni w kształtowaniu właściwych
postaw w życiu dziecka, a potem osoby dorosłej. Twórczym zabawom polegającym na
wykorzystywaniu materiałów recyklingowych towarzyszyć będą utwory literackie Moniki Czojk
- Nowickiej. Wiersze i bajki jej autorstwa w sposób sugestywny i łatwo przyswajalny przekazują ogólną wiedzę o dbaniu o środowisko. Co najważniejsze, kształtują twórczą wyobraźnię
i wrażliwość.