dni chelmka plakat modul 06 19

W tym roku podczas Dni Chełmka 22-23 czerwca 2019 obchodzić będziemy rocznicę 50-lecia nadania praw miejskich a tegoroczną gwiazdą będą "Golec uOrkiestra".

RAMOWY PROGRAM DNI CHEŁMKA 2019


17 - 22 czerwca Ogólnopolski Plener Rzeźbiarsko - Malarski upamiętniający 50
lecie nadania praw miejskich oraz 35 lecia powstania Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

22 czerwca (SOBOTA)
7:00 Gminne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza - dorośli, Stawy w Chełmku.
9.00 Ekstraliga Talentów (rocznik 2011), całodzienny cykl rozgrywek piłkarskich, Centrum Sportowe w Chełmku, ul. Krakowska 22.

9:00 Pokazowy mecz piłki siatkowej. Hala Sportowa w Chełmku ul. Krakowska 18

9.00 Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Chełmka Kategoria OPEN, Korty Tenisowe w Chełmku, ul. Brzozowa 2.

10:00   Tenis plażowy - warsztaty, Centrum Sportowe w Chełmku, ul. Krakowska 22, boisko do siatkówki plażowej.
12.00 Rugby dla dzieci i młodzieży, Centrum Sportowe, ul. Krakowska 22

16:00-18:00 „Zabawy, animacje i różne wariacje” blok interaktywnych zajęć
dla dzieci, Park Rodzinny ul. Brzozowa.
16.00 "Sceniczna uczta mistrzów" - muzyka, taniec i dalekowschodnie sztuki walki,
Park Rodzinny, ul. Brzozowa. W programie:
- pokaz tańca hip hop w wykonaniu Grawitacja Dance Academy,
- koncert "Prowizorium" (rock poszukujący stałego elementu w prowizorium życia)
- koncert "Terapolka" (grunge-punk-obertasy),
- muzyczno kabaretowa nauka jazdy po bandzie - "Grzegorz Stasiak show" ,
- koncert "Sheeban Celtic Band" (Irish power, folk)
ok. 21.30 – "Feria barw i dźwięków" - plenerowy pokaz projekcji laserowych,
Park Rodzinny, ul. Brzozowa.

22.00 – 24.00 – Potańcówka przy muzycznych mixach DJ Remixa (gościnnie DJ Rolba)

23 czerwca (NIEDZIELA)

9:00 Dziecięce zawody wędkarskie na Stawach w Chełmku.
9.00 Ekstraliga Talentów (rocznik 2008), całodzienny cykl rozgrywek piłkarskich, Centrum Sportowe w Chełmku,ul. Krakowska 22. .

10.00 - 12.00 "Baby Tenis" – rodzinne konkurencje sportowe i sprawnościowe
w kategoriach: dzieci w wieku 7 - 8 lat, dzieci w wieku 9 - 10 lat, Centrum Sportowe
w Chełmku, Krakowska 22.
11:00 Pokaz działań ratowniczych i sprzętu jednostki OSP w Chełmku,
obrzeże Parku Rodzinnego w Chełmku.

11:30 Msza Św. w intencji mieszkańców gminy. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego
13.00 Turniej Młodzików w Tenisie Ziemnym, rozgrywki w kategoriach wiekowych
11 - 12 lat, 13 - 14 lat, 15 - 16 lat, 17 - 18 lat, Korty Tenisowe ul. Brzozowa 2.
14.00-19.00 Plenerowa wystawa twórczości członków RSTK w Chełmku,
Park Rodzinny w Chełmku, ul. Brzozowa.

16:00 Plenerowe zajęcia plastyczne dla dzieci- Sensoplastyka z Fundacja Otwartego Serca - Park Rodzinny

16.00 „Memu miastu...” cykl prezentacji osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu gminy, Park Rodzinny, ul. Brzozowa.

ok. 18:00  Pokaz sztuki walki Kyokushin

19.00 „Ta nasza młodość...” prezentacja grupy kabaretowej studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmku oraz występy zespołów śpiewaczych Chełmkowianki i Malwa, Park Rodzinny w Chełmku, ul. Brzozowa.
20:30 Koncert gwiazdy święta miasta – Golec uOrkiestra.
scena w Parku Rodzinnym w Chełmku, ul. Brzozowa.
24.00 zakończenie programu Dni Chełmka
Imprezy towarzyszące:
*   wesołe miasteczko, stoiska handlowe,
*   pokazy jazdy konnej amazonek z ośrodka „Ikarion” ,
*   lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
*  Plenerowa prezentacja dorobku artystycznego Fundacji im. Brata Alberta,  Środowiskowego Domu Samopomocy,
*   pokaz zabytkowych pojazdów i traktorów,
*   prezentacja prac powstałych w trakcie pleneru,
Organizatorzy:
Burmistrz Chełmka, Rada Miejska
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
Patronat medialny: „Echo Chełmka”

Podajemy przybliżoną kolejność oraz przybliżoną godzinę występów szkół i przedszkoli w czasie Dni Chełmka :)
ok. godz. 16.00 – Przedszkole Językowo – Artystyczne AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA, program pt. „Taniec motyli”,
ok. godz. 16.30 – Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku, program
pt.” Szczęśliwe dzieci – przyszłością miasta”,
ok. godz. 17.00 - Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie , program
pt. „Pięknie żyć”,
ok. godz. 17.20 - Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, pokaz form tanecznych i wokalnych,
ok. godz. 17.45 – Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku im. kard. Adama Stefana Sapiehy.

Regulamin Dni Chełmka 2019

Informujemy również o konkursie ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej.
>>szczegóły<<

WYNIKI KONKURSU
Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2019r. w konkursie ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej – catering
oraz kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie „Dni Chełmka 2019 ”
w dniach 22 – 23.06.2019r. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę
Karumi Agnieszka Leszczawska, ul.Krasińskiego 3/35,
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 508 630 847

 

Wzięcie udziału w Dniach Chełmka oznacza jednoznaczną i dobrowolną zgodę, w rozumieniu ar 6 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na rozpowszechnianie wizerunku danej osoby, jako uczestnika wymienionej imprezy, w celach promocyjnych przez Organizatora. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych uzyskacie Państwo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, Chełmek 32 - 660

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek, dalej jako MOKSIR.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem: 33 846 12 96, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696.
Celem zbierania danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie Dni Chełmka, dalej jako (Impreza) oraz prowadzenie działań promocyjnych, w związku z realizacją zadań statutowych MOKSIR.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art.6 ust.1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z Ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawą z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w odniesieniu do wizerunku wykorzystywanego w celach promocyjnych Art.6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą), w związku z Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Administratora, podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe, oraz innym niż wskazane powyżej podmiotom, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym przez Administratora.
Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Biorąc udział w Dniach Chełmka wyraża Pan/Pani jednoznaczną i dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie przez Administratora swojego wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności jego utrwalanie, publiczne wyświetlanie, prezentowanie, wprowadzanie do pamięci systemów informatycznych, umieszczanie na stronach internetowych Administratora, w tym portalach społecznościowych.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

dni chelmka plakat net6 06 19