zajecia w placowkach moksir 04 19

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym strajkiem w placówkach oświatowych
MOKSiR w Chełmku informuje, że począwszy od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. w naszych placówkach tj. bibliotekach, Centrum Sportowym, siedzibie MOKSiR odbywać się będą zajęcia artystyczne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W placówce centralnej przy ul. Kilińskiego 3, zajęcia odbywać będą w godz 8:00-14:00
W bibliotece przy ul. Topolowej 10, w godz. od 10:00- 14:00
W Centrum Sportowym w godz od 8:00-14:00
W Domu Ludowym w Chełmku w godz od 8:00-14:00
W Domu Ludowym w Gorzowie zajęcia odbywać się będą od 8:00-14:00
W Bobrku zajęcia ruszają od jutra tj. 11 kwietnia i odbywać będą się w bibliotece przy szkole w godz od 8:00-14:00

Program realizowany będzie przez fachową kadrę instruktorską ośrodka.
Informacje dla rodziców i opiekunów:
1. Dzieci prosimy przyprowadzać do ośrodka i wyznaczonych punktów o równych godzinach (między 8.00 - 14.00),
2. Dziecko powinno mieć ze sobą drugie śniadanie,
3. Rodzice i opiekunowie wypełniają na miejscu oświadczenie odnośnie przetwarzania danych osobowych.
Szczegółowe informacje tel. 601661771

UWAGA!
Prosimy o wiarygodne uzasadnienie potrzeby skorzystania z tej formy pomocy - np. zaświadczenie od pracodawcy
o niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem w domu przez rodzica / opiekuna