61 rajd nordic walking 04 19

61 RAJD NORDIC WALKING
Beskid Wyspowy „Rezerwat Luboń Wielki”

1.Termin wędrówki: 28.04.2019 r. / niedziela /
2. Wyjazd uczestników wycieczki busem spod MOKSiR w Chełmku
Pl. Kilińskiego 3 o godz. 7.00
3. Koszt wycieczki 25 zł
4. Przejazd busem: Chełmek – Lubień– Mały Luboń – Chełmek
5. Wycieczka piesza: Lubień - Szczebel – Glisne - Luboń Wielki - Luboń Mały
6. Łączny czas przejścia: około 6 godz / 17 km.
7. Planowany powrót do Chełmka około godz. 17.00 .
8. Wpłaty można dokonywać na konto nr: 50811010232006031765900001
w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie z dopiskiem „ Rezerwat Luboń Wielki ”
9. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc jest ograniczona !
10. Koordynator wycieczki: Agnieszka Kała tel. 509 934 789


61 rajd trasa 04 19