na stronebaner konkurs ksiazka

 imggcsiC63186E725E79E98C9DCBD640A1592F24ADC4141mpid7maxwidth1920maxheight966

Regulamin Gminnego konkursu "Książka, którą polecam" 2019r.
1. Nazwa konkursu: "Książka, którą polecam".
Zadaniem uczestników konkursu jest prezentacja wybranej książki w sposób ciekawy, oryginalny i kreatywny, tak aby skutecznie zachęcić do jej przeczytania.
2. Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.
3. Treść i forma przekazu prezentacji książki dowolna.
4. Prezentacja wybranej książki nie może przekroczyć 5 minut.
5. Celem konkursu jest :
· Popularyzacja literatury dziecięcej, młodzieżowej i literatury dla dorosłych.
· Rozbudzenie zamiłowań czytelniczych.
· Rozwijanie umiejętności autoprezentacji.
· Kształcenie umiejętności rozumienia tekstu.
· Kształcenie umiejętności promowania książki.
6. Konkurs adresowany jest do uczniów klas : I-III, IV- VII SP oraz osób dorosłych z terenu Gminy Chełmek.
7. Zasady uczestnictwa:
1)
I ETAP
a) Uczniowie szkół wraz z opiekunami oceniają i wybierają maksymalnie 3 osoby z klas I-III oraz maksymalnie 6 osób z klas IV – VII , które będą reprezentować szkołę w konkursie gminnym.
b) Zwycięzcy etapu szkolnego powinni zostać wyłonieni i zgłoszeni do Biblioteki Publicznej MOKSIR w Chełmku do 23 kwietnia 2019 r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (zał. nr 1a) oraz deklaracji udziału w konkursie (zał. nr 2a)
c) Zainteresowane osoby dorosłe od lat 18 bez górnej granicy wieku zgłaszają swój udziaL w konkursie indywidualnie przez wypełnienie i dostarczenie osobiście lub e-mailem do siedziby biblioteki karty zgłoszenia (zał. nr 1b) oraz deklaracji udziału w konkursie (zał. nr 2b) do 23 kwietnia 2019 roku.

2)
II ETAP
a) Zwycięzcy etapu szkolnego oraz osoby dorosłe od lat 18 bez górnej granicy wieku będą prezentować wybrane pozycje książkowe w sali widowiskowo - kinowej MOKSIR w Chełmku w dniu 26 kwietnia 2019r. następująco:
* godz. 9.00 osoby dorosłe
* godz. 11.00 uczniowie szkół podstawowych
b) Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceniać będzie:
oryginalność prezentacji: 0 – 4 punkty;
poprawność językową : 0 – 8 punktów;
umiejętność uzasadnienia swojego wyboru książki : 0- 8 punktów;
Każdy uczestnik konkursu może zdobyć maksymalnie 20 punktów.

c) Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom konkursu oraz prezentacja najciekawszych polecanych książek odbędzie się 10 maja o godz. 16.00 w siedzibie Biblioteki przy ul. Topolowej 8 podczas Obchodów Tygodnia Bibliotek 2019.
Wszyscy aktywnie biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zakładki. Laureatom konkursu zostaną wręczone dyplomy oraz cenne nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo ZNAK.

więcej na blogu: http://biblioteka-chelmek.blogspot.com/