Misterium2019FB.event

Grupa Teatralna Niezależna zaprasza na spektakl
pt.
"Misterium Męki Pańskiej".
Ponadczasowa historia życia, działalności, męki, śmierci
i zmartwychwstania Jezusa, wobec której nikt,
wierzący czy niewierzący, nie może zostać obojętny.
A czy Ty możesz?

Terminy spektakli:
17, 24 i 31 marca 2019 r. (niedziele),
godzina 13:00, MOKSiR w Chełmku (Pl. Kilińskiego 3)
5 kwietnia 2019 r. (piątek), godzina 18:00,
OCK w Oświęcimiu (ul. Śniadeckiego 24)
7 kwietnia 2019 r. (niedziela), godzina 16:00,
LCK w Libiążu, (ul. Górnicza 1)