Cennik opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku w 2019 r.

I. Wynajem pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Chełmku przy ul. Chrobrego 77 – sala główna wraz z zapleczem, WC i korytarz

Lp

Wynajem sali j.w.

 

opłaty za godziny pobierane są przy wynajmach do 6 godzin

Kwota

z podatkiem VAT

*od 6 do12 godzin

1

Na uroczystości okolicznościowe, rodzinne

55,00zł

 

310,00zł*

 

2

Na imprezy o charakterze handlowym ( prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

75,00zł

410,00zł*

3

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym

75,00zł

 

320,00zł*

 

II. Wynajem pomieszczeń w siedzibie MOKSiR przy Placu Kilińskiego 3.

1.

Lp

Wynajem sali tanecznej

 

opłaty za godziny pobierane są przy wynajmach do 6 godzin

Kwota

z podatkiem VAT

*od 6 do12 godzin

1

Na uroczystości okolicznościowe, rodzinne

55,00zł

 

340,00zł*

 

2

Na imprezy o charakterze handlowym ( prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

75,00zł

410,00zł*

3

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym

75,00zł

 

330,00zł*

 

2.

Lp

Wynajem sali tanecznej

wraz z zapleczem

 

 

Kwota

z podatkiem VAT

 

1.

Na uroczystości okolicznościowe i rodzinne

sobota-niedziela

1.600,00zł brutto

 

3.

Lp

Wynajem sali wykładowej

 

opłaty za godziny pobierane są przy wynajmach do 6 godzin

 

Kwota
z podatkiem VAT

*od 6 do 12 godzin

1.

Na imprezy o charakterze handlowym
(prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

55,00zł brutto

310,00zł brutto

2.

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym, kursów, szkoleń, konferencji

55,00zł brutto

310,00zł brutto

4.

Lp

 

Wynajem sali kinowo-widowiskowej

Kwota z podatkiem VAT

1.

Na spektakle, pokazy, prezentacje, widowiska trwające do 3h

560,00zł brutto

2.

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym, kursów, szkoleń, konferencji za godzinę,

160,00zł brutto

 

Wynajem garaży i pomieszczeń magazynowych.

 

Lp

Wynajem

Kwota

z podatkiem VAT

za miesiąc

1

Garaż ogrzewany w budynku przy ul. Topolowej 6 o pow. 16 m2

100,00zł

2

Garaże nie ogrzewane w budynku przy ul. Topolowej 8:

o pow. 20 m2

o pow. 15 m2

 

 

107,00zł

85,00zł

 

Wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Topolowej 6.

Lp

Wynajem sali j.w.

 

opłaty za godziny pobierane są przy wynajmach do 6 godzin

Kwota

z podatkiem VAT

*od 6 do 12 godzin

1

Na uroczystości okolicznościowe, rodzinne

35,00zł brutto

180,00zł*

2

Na imprezy o charakterze handlowym ( prezentacje wyrobów, promocje firm, kiermasze )

45,00zł brutto

220,00zł*

3

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym – pomieszczenie nr 5

------------

13zł netto za m² na miesiąc

4

w celu organizacji zgromadzeń o charakterze politycznym – pomieszczenie nr 6

------------

13zł netto za m² na miesiąc

V. Organizacja stoisk handlowych

a) oferujących piwo, gastronomię, art. spożywcze, wyroby tytoniowe – 400,00zł brutto za dzień .

b)oferujących piwo na zasadzie wyłączności oraz gastronomię, art.spożywcze, wyroby tytoniowe podczas „Dni Chełmka” oraz „Folklorystycznych Spotkań nad Przemszą” kwota nie niższa niż 520zł brutto (organizator stoiska wyłaniany jest w drodze konkursu).

oferujących piwo i napoje chłodzące – 400,00zł brutto za dzień

oferujących gastronomię i art. spożywcze – 170,00zł brutto za dzień

oferujących art. drobne ( wata cukrowa, zabawki, popcorn itp. ) :

jeden asortyment – 60,00zł brutto /dzień

więcej niż jeden asortyment – 90,00zł brutto /dzień

 

VI. Wynajem placu w Parku Miejskim w celu organizacji Wesołego miasteczka – 700,-zł brutto ( do 7 dni)

VII. Opłaty za kursy, sekcje, koła zainteresowań, imprezy ustalane są poza niniejszym cennikiem.

 

VIII. Inne opłaty:

wynajem krzesła - 3,69zł brutto /za dobę/

wynajem kompletu piwnego – 25,-zł brutto /za dobę/

- ława – 7,-zł brutto /za dobę/

- stół – 12,-zł brutto /za dobę/


IX. Zamieszczanie reklam wizualnych na terenach należących do MOKSiR

1m² planszy reklamowej na dowolnym podłożu wynosi - 0,50zł z podatkiem VAT za dzień (siedziba MOKSIR)

ceny reklam eksponowanych w trakcie imprez programowych ustalane są w drodze negocjacji

w przypadku reklam dotyczących mediów dopuszcza się rozliczenie barterowe.

X. Zamieszczenie reklam i ogłoszeń w "Echo Chełmka"
(podane ceny zawierają podatek VAT)

1. Ogłoszenia drobne ( do 10 słów) w ramce – 10,-zł ,
2. Ogłoszenia drobne ( do 10 słów) w ramce – pogrubiona czcionka – 12,-zł,
3. Ogłoszenia i reklamy modułowe ( moduł 6 x 3,5 cm) na stronach od 3 do 14 – 60,-zł za jeden moduł
4. Ogłoszenia i reklamy modułowe ( 6 x 3,5 cm) na strona 2 – 100,- zł za jeden moduł
5. Ogłoszenia i reklamy modułowe ( 6 x 3,5 cm) na stronach 15 i 16 – 90,-zł 6. Insert A 4 – 450 zł
7. Ogłoszenia i reklamy w kilku wydaniach lub zamówionych na cały rok otrzymują zniżki:
- 10% za zamieszczenie w trzech kolejnych wydaniach,
- 20% za zamieszczenie w 6 kolejnych wydaniach,
- 40% za zamieszczenie w 12 wydaniach

 

XI.Usługi prowadzone w Bibliotece Publicznej w Chełmku przy ul. Topolowej 8:

Usługi kserograficzne – opłaty obowiązują do 31.01.2017r. Od 01.02.2017r. MOKSIR nie prowadzi usługi.

a/ 1 strona A4 – 30gr

b/ 1 strona A3 – 50gr

 

Opłaty związane z korzystaniem ze stanowisk internetowych w Bibliotece Publicznej w Chełmku. obowiązują do 31.01.2017r. Od 01.02.2017r. MOKSIR nie prowadzi usługi.

a/ drukowanie 1 strony - tekst – 0,40zł brutto,

b/ drukowanie 1 strony - z elementami grafiki – 1,20zł brutto,

c/ drukowanie 1 strony - obrazy – 2,70zł brutto.

 

XII. Cennik zajęć w Domu Ludowym w Chełmku przy ul.Chrobrego 77:

JOGA, CARDIO, BPU, TRAMPOLINY,ZUMBA,PILATES

A/ jednorazowo – 15,-zł za zajęcia,

B/ przy zakupie karnetu na cały miesiąc – 10,-zł za zajęcia (opłata za karnet uzależniona od ilości zajęć w miesiącu)

WPRAWKI TANECZNE – 5zł jednorazowo od osoby.

 

XIII. CENNIK CENTRUM SPORTOWEGO MOKSIR W CHEŁMKU NA 2015r.

 

CENNIK KORZYSTANIA Z LODOWISKA
1. Wstęp na lodowisko:
a) dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia* - 3 zł/60 min.
b) dorośli - 5 zł / 60 min.
c) wynajęcie płyty lodowiska dla amatorskich grup** - 100 zł/60 min.
d) wynajęcie płyty lodowiska z oświetleniem dla amatorskich grup** - 130zł/60min.
e) Uczniowie szkół z terenu gminy z opiekunem - 1 zł/60 min.
2. Wypożyczenie 1 pary łyżew - 5 zł/60 min.
3. Usługa ostrzenia łyżew - 5 zł/1 para

* za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
** terminy indywidualnych wynajmów należy ustalać z obsługą lodowiska.

 

CENNIK KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
1. Trening 60 min. - 130 zł,
2. Trening 60 min. z oświetleniem - 160 zł,

3. Sparing, mecz towarzyski (2x45 min.) - 460 zł,
4. Sparing, mecz towarzyski z oświetleniem (2x45 min.) - 560 zł.

* Kluby sportowe z terenu gminy – zniżka 50 %

CENNIK KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
Karnet normalny : 40 zł/miesiąc
Karnet ulgowy: 30 zł/miesiąc (młodzież do 19 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej)

Wejście jednorazowe: 8 zł.

CENNIK KORZYSTANIA Z KRYTEGO KORTU TENISOWEGO
Cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli:

8.00-22.00 - 50 zł/h /sezon zimowy/

8.00-22.00 - 30 zł/h /sezon letni/

CENNIK KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH ODKRYTYCH

(Korty Tenisowe przy ul. Krakowskiej 22)
Cena za godzinę gry od poniedziałku do piątku:
8.00 - 14.00 - 16 zł /dla członków ligi - 14 zł
14.00 - 20.00 - 18 zł /dla członków ligi - 16 zł

Cena za godzinę w sobotę i niedzielę:
8.00 - 20.00 - 20 zł /cena gry w sobotę, niedzielę i święta dotyczy również członków ligi/

 

CENNIK KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH ODKRYTYCH

(Korty Tenisowe przy ul. Brzozowej 2)
Cena za godzinę gry od poniedziałku do piątku:
8.00 - 14.00 - 18 zł /dla członków ligi - 16 zł
14.00 - 22.00 - 20 zł /dla członków ligi - 18 zł
Cena za godzinę w sobotę i niedzielę:
8.00 - 22.00 - 22 zł /cena gry w sobotę, niedzielę i święta dotyczy również członków ligi/

 

CENNIK ZAJĘĆ

- Szkółka piłkarska – 40 zł/miesiąc

- Szkółka tenisa ziemnego - 10 zł/1 h treningu

Wynajem obiektów na imprezy sportowe odbywa się na odrębnych zasadach.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

XIV.

Postanowienia końcowe:

Zamieszczone ceny są stawkami minimalnymi.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość obniżenia lub podwyższenia ceny.

Niesklasyfikowane w cenniku usługi wyceniane są poza cennikiem w oparciu o wskaźniki i realia.

Poza niniejszym cennikiem ustalane są ceny biletów i „wpisowego” na poszczególne imprezy programowe.

 

2019

dkplusczII modul 09 19

dom kultury plus winietka 06 2019

 __________________________________________________________________________________

moj czas modul 11 19
___________________________________________________________________________________

slowa dzwieki obrazy2 modul 07 19

2018
 
"Przystanek Biblioteka - kurs na czytanie"
 
2017

"Małymi krokami przez świat- człowiek , natura, kultura, technika"

"Oczytany Chełmek - wspólnie w stronę książki"

"Mowa - planeta ludzi"

2015

Chełmek - KIERUNEK KULTURA
Kolaborator
Młody Obywatel


2013

"Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Mickiewicza"

Informacja RODO

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy o obowiązujących zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668620696 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3,32-660 Chełmek, przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity: Dz.U.z 2017r. poz.862/, Ustawy o Bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. /Dz.U. z 2012 poz.642 z późn.zm./ Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. Nr 127, poz. 857/ oraz innych ustaw szczególnych. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zrealizowanych  przez Administratora oraz instytucje nadrzędne wobec Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Chełmku z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.

Odbiorcy danych osobowych

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, niezbędnym zakresie, adekwatnym do osiągnięcia celu, o którym  mowa powyżej.  W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia Państwa danych osobowych są przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. wymiarowi sprawiedliwości, administracji skarbowej itp.) . W przypadku powierzenia Państwa danych osobowych Administrator korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą Podmiot przetwarzający i Administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora i Podmiotu przetwarzającego. Przykładem Podmiotów przetwarzających są podmioty sektora teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, bankowego oraz inne, które świadcząc usługi na rzecz Administratora mają dostęp do Państwa danych osobowych.

Przechowywanie danych osobowych

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3,32-660 Chełmek przechowuje Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 217) oraz  ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

Informacje o Twoich uprawnieniach

1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
b. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.
W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego
z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.
Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora. Możesz również skorzystać z tego prawa pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Inne informacje

W zależności od  obszaru, w którym Państwa dane osobowe przetwarza   Miejski Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Chełmku z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym. W niektórych sytuacjach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółowych  podstawach przetwarzania Państwa danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania, konsekwencjach ich niepodania, Administrator informować będzie każdorazowo podczas pozyskiwania Państwa danych osobowych, poprzez odrębne klauzule informacyjne.